Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

VN waarschuwen voor wereldwijd drinkwatertekort

Groen

Inwoners van een sloppenwijk in New Delhi rond een door de overheid geleverde tank met drinkwater © ap

De wereld is op koers om zonder water te geraken, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

"Hoewel water op het eerste zicht alomtegenwoordig is, is maar een fractie van het water op onze planeet beschikbaar als drinkwater", zei Ban deze week in een toespraak op de Internationale Dag van de Biodiversiteit. "We leven in een wereld van onzekere watervoorziening, waar de vraag het aanbod vaak overtreft. De waterkwaliteit haalt vaak de minimumstandaard niet. Onder de huidige trends zal niet voldaan kunnen worden aan de toekomstige vraag naar water."

Volgens de VN-secretaris-generaal is er een sterk verband tussen water, voedselvoorziening en de klimaatverandering, en bieden de opvolgers van de millenniumdoelstellingen (MDG's) een kans om die uitdagingen aan te pakken. "Naarmate de internationale gemeenschap inspanningen levert om de MDG's te halen en een nieuwe agenda na 2015 uit te stippelen, waaronder een aantal doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, kunnen water en biodiversiteit een belangrijk onderdeel vormen."

De klimaatverandering heeft nu al een belangrijke impact op de beschikbaarheid van drinkwater, omdat ze onder meer de neerslagpatronen en de vochtigheid in de aarde verandert. Het snellere afsmelten van sneeuw en gletsjers heeft een belangrijke impact op rivieren en stromen overal ter wereld.

Concurrenten
Vroeger werden de strijd voor biodiversiteit en water vaak als concurrenten gezien, zegt Ban, maar intussen is het begrip gegroeid dat de twee elkaar versterken. "Soortenrijkdom en de voordelen voor het ecosysteem die daaruit voortvloeien  zijn een centraal onderdeel van de visie voor een waterzekere wereld. Ecosystemen beïnvloeden de lokale, regionale en wereldwijde beschikbaarheid en kwaliteit van water."

Zo helpen wouden om bodemerosie te beheersen en watervoorziening veilig te stellen. Draslanden verminderen het risico op overstromingen, en bodembiodiversiteit is van groot belang voor de landbouw.

Deel dit artikel