Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Uitgestorven antilope maakt uniek herstel door

Groen

Redactie

De Arabische oryx. ©IUCN

De Arabische oryx, waarvan stropers het laatste wilde exemplaar begin jaren zeventig afschoten, is terug als wilde diersoort.

Volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature) is het de eerste keer in de geschiedenis heeft een in het wild uitgestorven diersoort zich weten te herstellen tot de status van kwetsbare soort. Dankzij fokprogramma's in gevangenschap, een herintroductie in het wild en intensieve bescherming lopen er op dit moment weer meer dan 1000 exemplaren van deze antilopesoort rond op het Arabische schiereiland.

Uit de bijgewerkte IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten blijkt dat de Arabische oryx zijn beschermingsstatus de laatste jaren met drie plaatsen heeft kunnen verbeteren, van 'uitgestorven in het wild' via 'ernstig bedreigd' en gewoon 'bedreigd' is de status op de IUCN Rode Lijst sinds dit jaar verbeterd tot 'kwetsbaar'. Het is voor het eerst dat een dier zo sterk terugkomt.

Ondanks het succes van de Arabische oryx groeit de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten nog steeds. Zo zijn er dit jaar 19 soorten amfibieën (kikkers, padden en salamanders) op de lijst bijgekomen. Van deze 19 soorten zijn er  8 'ernstig bedreigd'. Een geschatte 41 procent van alle soorten amfibieën is met uitsterving bedreigd. Hun leefgebieden verdwijnen en de diersoorten hebben te kampen met vervuiling, ziektes en bedreiging door invasieve soorten (exoten).

Door het toedoen van de mens verdwijnen plant- en diersoorten volgens IUCN op dit moment 100 tot 1000 keer sneller dan zonder menselijk handelen.

Deel dit artikel