Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen

Groen

Joop Bouma

© thinkstock

De overheid houdt zich niet aan haar beloften om milieubewust in te kopen. Vier jaar geleden is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten duurzaamheid voorop zouden stellen bij de inkoop van goederen, diensten en voorzieningen. Er is nog weinig van terechtgekomen, schrijven zes maatschappelijke organisaties aan de Tweede Kamer.

Inkopers van overheden hebben jaarlijks 60 miljard euro te besteden. Het gaat daarbij niet alleen om kantoorinventaris, warme broodjes en briefpapier, maar ook om aanbestedingen voor de aanleg van wegen, onderhoud van groen, inhuren van openbaar vervoer, inkoop van dienstreizen, van elektriciteit en bouwmaterialen.

De zes organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW, willen dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma met harde afspraken tot 2020. Komende week debatteert de Kamer over het inkoopbeleid.

Lagere prioriteit
Volgens de brief gaat het op tal van fronten mis, terwijl er al in 2011 afspraken waren gemaakt over de duurzame inkoop. Overheden zouden via hun aanschafbeleid bijdragen aan duurzamere economische bedrijvigheid. Duurzaam inkopen werd toen gezien als 'een strategisch instrument dat direct kon bijdragen aan groene groei'. Maar: "Wij constateren dat al vanaf 2012 een steeds grotere groep een steeds lagere prioriteit geeft aan duurzaam inkopen." Uit een enquête uit 2013 bleek dat de aandacht voor duurzaam inkopen met meer dan 40 procent is afgenomen, bij alle overheden.

Overheden vallen terug op het oude beleid dat de laagste aanbieding de beste is, volgens de brief die ook is getekend door De Groene Zaak (duurzame ondernemers), Midden- en Kleinbedrijf Nederland, inkoopnetwerk Nevi en platform van sociale ondernemingen Sociale Enterprise.

'Goedkoop is duurkoop'
"Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus", stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW). "Het gevolg is dat overheden inkopen op lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop."

In de Aanbestedingswet van 2012 is vastgelegd dat bij aanbesteden de 'economisch voordeligste inschrijving' wordt gehanteerd, waarbij niet alleen prijs, maar ook kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) doorslaggevend is. Bij veel overheden ontbreken kennis en ervaring om met die methode te werken, aldus de brief. De organisaties willen een overheidsbrede verankering van duurzaam inkopen.

Lees verder na de advertentie
Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus

Marga Hoek, De Groene Zaak

© thinkstock

Deel dit artikel

Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus

Marga Hoek, De Groene Zaak