Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Op het strand van Rio hakt de Volkerentop wel knopen door

Groen

Stijntje Blankendaal

Een Braziliaanse indiaan beschildert een arm van een toerist tijdens de Volkerentop in Rio de Janeiro. © EPA

Terwijl de formele VN duurzaamheidstop Rio+20 moeizaam vordert in de gesloten congreshallen in het uiterste westen van Rio de Janeiro, vindt er een heel andere top plaats langs het strand. In tenten, kraampjes en in de open lucht ontmoeten honderden maatschappelijke bewegingen elkaar op de 'Volkerentop' in stadspark Aterro do Flamengo.

Een enkeling waagt zich in beide kringen. Antropologe Iara Pietricovsky haalt haar pasje voor de Rio+20 top tevoorschijn. Ze is bestuurslid van het sociaal economisch onderzoeksinstituut Inesc, dat zich inzet voor grotere financiële transparantie binnen de overheid. Op uitnodiging van de Braziliaanse overheid vertegenwoordigt ze het niet-gouvernementele netwerk Rede Brasil op de milieutop. "Maar ik zit er niet aan de onderhandelingstafel. Ik lobby in de wandelgangen."

Ze verwacht niet dat er veel concrete afspraken worden gemaakt, twintig jaar nadat Brazilië trots een eerste grote wereldtop in Rio de Janeiro organiseerde. Toen werd een eerste aanzet gegeven tot een klimaatakkoord, dat leidde tot harde afspraken in 1997 in Kyoto over afname van de CO2-uitstoot. Brazilië zelf vestigde, onder ex-president Fernando Collor, een serie nieuwe reservaten in de Amazone.

Anno 2012 staat het Kyoto-protocol op non-actief en heeft president Dilma Rousseff acht reservaten verkleind om ruimte te geven aan de bouw van waterkrachtcentrales en nieuwe wegen. Ze heeft het in crisistijd meer over economische groei dan over het klimaat.
Pietricovsky: "Dilma is agribusiness. Dat geeft ze ook zelf toe. Maar ze vindt wel dat wij als maatschappelijke organisaties onze mond open moeten doen."

Doel van de parallelle Volkerentop, die gefinancierd wordt door een aantal Duitse stichtingen, Oxfam Novib en een klein beetje door de Braziliaanse overheid, is om gezamenlijk als maatschappelijke bewegingen te komen met concrete voorstellen voor een duurzamere wereld. Op de conferentie Rio+20 gaat het tot hun frustratie alleen maar over 'groene economie'. "Een van de weinige concrete maatregelen die nu bij de Rio+20 top liggen, is om het percentage duurzame energie tot 2030 te verdubbelen", zegt Pietricovsky. "Dat zou dan van 4 naar 8 procent gaan - een lachertje gezien de noodsituatie."

Volgens de alternatieve Volkerentop langs het strand worden de ware beslissingen op gebied van ontwikkeling en milieu vandaag in Mexico genomen, waar de twintig rijkste landen bijeenzijn. Pietricovsky: "Op de G20 zijn de wereldleiders Barack Obama, Angela Merkel en David Cameron wél aanwezig. Het enige dat hen mogelijk interesseert, is de zogenaamde groene economie, waar ze zelf rijker van kunnen worden. Onze eigen Dilma gaat daar ook voor."

Achim Steiner, van de milieu-afdeling Pnuma binnen de VN, is een van de weinigen van de officiële Rio+20 top die zijn gezicht laat zien tussen maatschappelijke organisaties. De kritiek op het streven naar een groene economie snapt hij niet. "Waarom zou je geen financiële waarde mogen toekennen aan een ecologisch belangrijk gebied als de Amazone, als dat nu eenmaal de manier is waarop de wereld draait."

De vertegenwoordigers van indianenstammen, zwarte bewegingen en vakbonden lachen schamper. Het marktmechanisme heeft in hun ogen noch het hongervraagstuk, noch de sociale kwesties noch de milieuproblematiek opgelost. "Mensenrechten moet je afdwingen", stelt Pietricovsky. "Anders rest slechts de barbarij."

Geen nieuw verdrag
Rio+20 bekijkt de vorderingen op het gebied van armoedebestrijding, energievoorziening en milieubescherming, maar mondt niet uit in een nieuw verdrag. Zo'n 130 regeringsleiders moeten vrijdag een slotdocument tekenen. De doelstelling dat iedereen op de wereld toegang moet hebben tot voedsel, staat in de voorlopige tekst, maar over het recht op schoon drinkwater en sanitair is het document veel vager. Landen willen een eind maken aan illegale visserij en overbevissing, maar ontbossing komt nauwelijks ter sprake. Het initiatief om iedereen in 2030 van (groene) energie te voorzien, wordt wel genoemd, maar niet als doel gesteld. De hulp van rijke landen aan ontwikkelingslanden is niet vertaald in concrete bedragen. Subsidies voor fossiele brandstoffen blijven bestaan.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie