Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook na 'historische overeenkomst' duurt verdeeldheid over schaliegas voort

Groen

Marco Visser

Leden van het Europese fractie van De Groenen demonstreerden in november 2012 tegen schaliegas. © REUTERS

Het grootste gasbedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft een 'historische' overeenkomst gesloten om Amerikaans schaliegas te importeren. Kantelt daarmee de Europese discussie over duurzame energie versus fossiele brandstoffen?

Binnenkort zullen 2 miljoen Britse woningen gas ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Opmerkelijk omdat de Amerikanen tot nu toe terughoudend zijn geweest bij de export van hun nieuw gevonden bronnen die de VS onafhankelijk moeten maken van andere gasexporterende landen.

De Britse premier David Cameron juicht de deal toe. "Toekomstige gasleveringen uit de VS zal helpen onze energiemix te diversifiëren en Britse consumenten te voorzien van een veilige en betaalbare bron van energie voor de lange termijn."

Chaotische energiestrategie
Net als in heel Europa, bestaat ook aan de overkant van de Noordzee veel weerstand tegen winning van schaliegas. Het enthousiasme van Cameron wordt dan ook niet gedeeld door Andrew Pendleton, de campagneleider van Friends of the Earth.

"Noodzendingen met gas om de Britse continuïteit van energie te handhaven zijn een nieuw bewijs van onze chaotische energiestrategie", zegt hij op EurActiv. "Voor het Verenigd Koninkrijk heeft het geen zin nog langer te leunen op overzeese transporten van steeds duurder gas, terwijl de ministers het enorme potentieel aan energie van eigen bodem uit wind, water en zon links laten liggen."

Groenboek Europese Commissie
Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar groenboek over het Europese klimaat- en energiebeleid. De Deense eurocommissaris voor Klimaat, Connie Hedegaard, liet weten dat Europa een tandje bij wil schakelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Schaliegas is volgens haar dan ook niet de grote 'gamechanger' die het in de VS wel is. "We moeten onszelf niet voor de gek houden. Het gas zal hier niet zo goedkoop zijn als in de VS. We hebben een andere geologie die het lastiger maakt het gas te winnen. We hebben niet dezelfde open lege gebieden. We besteden meer aandacht aan wat de lokale bevolking vindt," zo somt zij de verschillen op.

Dat binnen de Europese Commissie niet iedereen hetzelfde over schaliegas denkt, blijkt uit uitlatingen van de eurocommissaris voor Energie, de Duitser Günter Oettinger. Ook hij streeft op termijn weliswaar naar meer duurzame energie, maar steunt wel de winning van schaliegas. "Ik ben een voorstander van de productie van schaliegas", zei hij, "met name om veiligheidsredenen en om de gasprijs te verlagen. In de Verenigde Staten, een grote producent van schaliegas, is de gasprijs vier keer zo laag."

Vergelijking VS - Europa
Een vergissing die in de discussie over schaliegas veel wordt gemaakt, en waar ook eurocommissaris Hedegaard aan refereert, is de vergelijking tussen de VS en Europa. Deze continenten zijn als het om schaliegas gaat compleet onvergelijkbaar. Zo toonde een onderzoek van KPMG vorig jaar nog aan dat de winning van schaliegas in Europa 40 procent duurder is dan in de Verenigde Staten.

Wellicht dat eurocommissaris Oettinger afgelopen week de Amerikaan Dave Neslin tegen het lijf is gelopen. De 'advocaat van de duivel', zoals milieuactivisten hem noemen, bracht vorige week een bezoek aan Brussel om te praten over de geneugten van schaliegas. Of het kraken van gesteente om het gas naar boven te halen grondwater vervuilt? Niemand die dat heeft aangetoond, zo citeert het Belgische De Wereld Morgen de Amerikaanse lobbyist. Gebruik van chemicaliën? Dat bedraagt hoogstens 2 procent van de totale vloeistof die wordt gebruikt, stelt Neslin. Zo'n 90 procent bestaat uit water en 8 procent uit zand. Hoe schadelijk de chemische stoffen zijn? Die producten staan in uw keuken onder de afwasbak, aldus Neslin.

Neslin ziet schaliegas als een brug naar een toekomst met meer duurzame energie. Het gas is immers schoner dan vervuilende kolen. Critici wijzen juist op de vervuilende winningsmethoden, de gevaren voor de volksgezondheid en vooral op het lage economische rendement. "Er zijn cijfers die de claim van 100 jaar Amerikaanse energie betwisten", zegt Antoine Simon van Friends of the Earth Europe. "Die cijfers suggereren dat er de komende twee tot drie jaar een productiepiek wordt bereikt en dat in de volgende decennia een steile daling volgt."

Deel dit artikel