Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Omwonenden voorzien sabotage aan windmolens

Groen

Redactie

© anp

Het maatschappelijk debat over het windbeleid van minister Kamp (economische zaken) dreigt uit de hand te lopen. "Ik ben bang voor sabotage", zegt voorzitter Albert Koers van de 800 leden tellende Nederlandse Vereniging Omwonenden (NLVOW). Omwonenden van windmolens worden niet serieus genomen en dat kan harde acties uitlokken, aldus Koers.

Vandaag overhandigt hij in Den Haag zijn pleidooi voor 'bestuurlijk fatsoen' aan Kamerleden van het CDA en de SP. In het boek beschrijft Koers de recente discussie over windmolens.

Koers vindt dat 'door de dwingelandij van het Rijk de rechtstaat in Nederland wordt aangetast'. Omwonenden zijn door het Rijk monddood gemaakt, zegt hij vandaag in een interview in Trouw. Ze worden volgens hem genegeerd en weggezet als dwarsliggers.

Democratisch besluit
Koers en zijn vereniging zijn niet tegen windmolens: "Al zie ik de voordelen niet echt. Maar het besluit is democratisch genomen en dat hebben we te respecteren." Wat de NLVOW dwarszit, is dat de rijksoverheid de toevlucht nam tot wetgeving en regelingen die gemeenten en burgers buitenspel zetten, omwille van een nationaal belang tot verduurzaming. "De overheid neemt omwonenden niet in bescherming." Ook bij de rechter maken burgers weinig kans, aldus de vereniging.

De NLVOW diende een klacht in tegen Nederland bij een internationale commissie die toezicht houdt op een VN-milieuverdrag (verdrag van Aarhus) dat Nederland ondertekende. Volgens de NLVOW heeft Nederland dit verdrag over de positie van burgers bij milieumaatregelen overtreden. De klacht is door de commissie inmiddels in behandeling genomen.

Ongelukken
Koers maakt zich zorgen over de windplannen in de Veenkoloniën, waar veel weerstand is onder de bevolking. In het windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden vijftig grote windmolens geplaatst, in zeven lijnopstellingen. "Daar gaan ongelukken gebeuren, ik ben bang dat mensen gaan saboteren als die windmolens er komen. Het is een gebied waar vroeger het communisme sterk was. De oude tegenstellingen tussen boeren en burgers zijn er allang niet meer, maar de bedrading ligt er nog, onderhuids. Door de windplannen komt er weer stroom op die draden te staan."

Volgens Koers worden met de windplannen mensen tegen elkaar uitgespeeld. In zijn eigen woonplaats Schettens is voor het eerst in de kerkeraad ruzie geweest over een plan van een ontwikkelaar voor een windmolen. "Ik hoor van families waar broers niet meer met elkaar praten vanwege gedoe over windmolens. De overheid zou juist van tegenstanders medestanders moeten maken. Het dossier is een splijtzwam geworden."

Hij bepleit in zijn vandaag gepresenteerde boek een beleidswijziging. "Leg aan provincies niet op hóe ze moeten verduurzamen, maar leg ze een taakstelling op en laat ze vrij in de keuze van opties om dat doel te bereiken. Het dossier windenergie is absoluut een gemiste kans. Dit beleid-van-bovenaf haalt het draagvlak voor verduurzaming onderuit. Dat is puur verlies. Want we staan als samenleving voor een van de grootste opgaven van de laatste decennia."

Abonnees van Trouw lezen vandaag in De Verdieping: Splijtend windbeleid

Deel dit artikel