Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nu het stikstofbeleid luchtfietserij blijkt, is het hoog tijd voor investeringen in natuur

Groen

Redactie

© ANP
Commentaar

Drie jaar lang dachten ministeries een programma te hebben dat de belangen van natuur en economie kon verenigen. Het Europees Hof van Justitie maakte er korte metten mee. Dat moet gevolgen hebben.

Het is een streep door de rekening van stadsbestuurders die, vaak na jarenlang politiek geharrewar, eindelijk hopen overeenstemming te bereiken over het tracé voor een nieuwe ontsluitingsweg. Het is een tik op de vingers van bestuurders die, na jaren van onzekerheid, eindelijk dachten te kunnen rekenen op die zo lang geleden beloofde snelweg. En het is een klap voor boeren die hun bedrijf nabij een natuurgebied willen uitbreiden: de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het programma waarmee Nederland de natuur beschermt tegen de uitstoot van stikstof (PAS).

Lees verder na de advertentie

Te veel stikstof verandert vaak eeuwenoude, kwetsbare, en door Europese regels beschermde natuurgebieden in bijna monotone gebieden. De oorspronkelijke flora en fauna kwijnen weg, kwetsbare soorten verdwijnen. Grote bronnen van stikstof zijn de intensieve veehouderij (mest), fabrieken en het wegverkeer.

De kritiek van het Hof, dat zich op verzoek van de Nederlandse Raad van State boog over het programma om stikstof terug te dringen, is glashelder. De overheid, die de vergunningen voor wegen, fabrieken en stallen verstrekt maar ook natuurgebieden moet beschermen, weet helemaal niet of de stikstofcompensatie wel echt werkt. Die compensatie is op papier onder meer mogelijk door luchtwassers op fabrieken of veestallen te plaatsten. Of door de aanplant van heide op vergraste gebieden.

Drie jaar PAS heeft de natuur geen herstel opgeleverd, terwijl dat wel was beloofd

Hom of kuit

De overheid ging met PAS vooral af op te verwachten effecten, op rekenmodellen, en negeerde daarbij de harde feiten, vindt het Hof. Een van die feiten is dat de afgelopen jaren de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden helemaal niet daalde. Welbeschouwd is de PAS dus helaas een product van luchtfietserij; een onzalige poging om de belangen van natuur en economie te verenigen. Terecht rekenen natuurorganisaties er nu op dat de Raad van State het oordeel van het Europees Hof toepast bij de beoordeling van ruim tweehonderd lopende bezwaarprocedures.

Betrokken ministeries zeggen het arrest uit Luxemburg te willen bestuderen. Dat is prima, als ze daarna maar snel met bezwaarmakers en natuurorganisaties aan tafel gaan. Files op de weg, ontstaan omdat elders wegen niet uitgebreid kunnen worden, stemmen immers ook milieuorganisaties weinig vrolijk.

Boeren hebben recht op hom of kuit. En zo mogelijk ook op financiële compensatie, mocht hen weinig te verwijten zijn, omdat zij keurig alle bezwaarprocedures hebben afgewacht voordat zij investeerden. Maar vooral zijn nu extra investeringen in de kwetsbare natuurgebieden op zijn plaats. Immers: drie jaar PAS heeft deze natuur geen herstel opgeleverd, terwijl dat op papier wel was beloofd en diverse economische activiteiten wél doorgang konden vinden.

Lees ook:

Uitbreidingen van boerderijen staan op het spel na Europees stikstofarrest

Nederland doet te weinig tegen stikstof in de ­natuur, oordeelde het Europees Hof van Justitie. Vanwaar die uitspraak en hoe moet het verder? 

Stikstofarrest is winst voor de natuur, maar balen voor de boer

Door het stikstofarrest van het Europese Hof lijkt een nieuwe stal voor de familie Helweg verder weg dan ooit. De vergunning was er, de bouw begonnen, totdat natuuractivisten verschenen.

Deel dit artikel

Drie jaar PAS heeft de natuur geen herstel opgeleverd, terwijl dat wel was beloofd