Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nederland zal klimaatdoelen niet halen

Groen

Kees de Vré

Dijkverzwaring tussen Wemeldinge en Kattendijke in Zeeland. © ANP

De Nederlandse overheid geeft steeds meer geld uit aan energiebesparing, 'vergroening' van energie en andere manieren om klimaatverandering te bestrijden. Het tempo van de maatregelen is echter te traag om gestelde doelen te bereiken.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde. Nederland gaf in 2010 bijna 3,3 miljard euro uit aan het tegengaan van klimaatverandering en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Twee miljard (60 procent) wordt besteed aan maatregelen die gericht zijn op aanpassing aan hogere waterstanden in de toekomst: dijkverzwaring, dijkverhoging, meer ruimte geven aan rivieren en polders geschikt maken om in geval van nood als overloopgebied van rivierwater te fungeren. In 2007 werd aan dit soort maatregelen nog 1,6 miljard uitgegeven.

Of de stijging naar 3,3 miljard echt verband houdt met klimaatverandering, vindt het CBS overigens lastig te beoordelen. De reguliere kosten die worden gemaakt om de voeten in Nederland droog te houden zijn altijd al hoog geweest, zegt het CBS.

De resterende 40 procent - 1,3 miljard euro - wordt ingezet voor het tegengaan van klimaatverandering. In 2007 werd hieraan 900 miljoen uitgegeven (0,25 procent van alle overheidsuitgaven). Driekwart van die 1,3 miljard gaat op aan subsidies voor duurzame energie. Daarnaast vloeit er geld naar duurzame mobiliteit, zoals de stimulering van 'het nieuwe rijden'.

Geen grote sprongen
De maatregelen gaan klimaatverandering tegen, maar het tempo ligt volgens het CBS te laag. Het door Brussel gestelde doel, dat 14 procent van de energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen, zal Nederland niet halen. Als illustratie voert het CBS aan dat er in 2007 0,45 procent van het BNP werd uitgegeven aan stimulering van groene energie en energiebesparing en in 2010 0,56 procent. Dat vindt het CBS geen prestatie van formaat.

Ook een andere maatstaf laat zien dat Nederland geen grote sprongen maakt op dit gebied. In 2008 waren energiebesparing en de opwekking van groene energie goed voor 0,24 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Dat percentage steeg in 2009 naar 0,25 procent en in 2010 naar 0,26 procent.

Deel dit artikel