Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nat Limburg is ook mooi

Groen

Joop Bouma

WANDELEN - Een voorjaar vol regen, en toch willen we wandelen. Wat doen we dan? We kiezen een gebied waar in elk geval veel te zien valt.

Aan niets een grotere hekel dan lopen in de regen. Het hemelwater gutst overvloedig op deze lentedag. Op de paden vormen zich klaterende stroompjes, donkere wolken pakken samen. In de verste verte geen opklaring te zien.

Maar desondanks: dat glooiende Zuid-Limburgse landschap, die heuvels tussen Gulpen, Eys en Wijlre zijn zo mooi, zo on-Hollands, zo aanlokkelijk, zelfs in deze hardnekkig drenzende regen behoudt dit gebied zijn bijzondere bekoring.

Dit is een wandeling met serieuze hoogteverschillen, althans voor Hollandse begrippen. We bestijgen de Dolsberg, genieten van het uitzicht vanaf de Dieke Boek, kruisen de Eyserbeek en de Gulp.

En we steken een paar keer de Miljoenenlijn van Schaesberg naar Simpelveld over, bij aanleg in 1925 het kostbaarste baanvak van de Nederlandse Spoorwegen, tegenwoordig een toeristisch pretlijntje. De bouw van dit traject van ruim twaalf kilometer kostte destijds twaalf miljoen gulden, vandaar die naam.

We lopen langs de flanken van het Gerendal, een zogenoemd droogdal - omdat er geen beek of rivier doorheen loopt. Dit bloemendal strekt zich uit van Margraten tot Schin op Geul. Het gebied van vier kilometer lengte is bijzonder omdat op de gevarieerde, kalkrijke bodem veel soorten orchideeën groeien.

Deze zogenaamde kalkgraslanden zijn kwetsbaar en daarom niet toegankelijk. De orchideeëntuin van Staatsbosbeheer in Schin op Geul (schuin tegenover de schaapskooi) is wel te bezichtigen. Hier groeien alle planten die ook in de het Gerendal voorkomen (tot 1 juli open van 10 tot 17 uur).

De kalkrijke bodem leverde in deze omgeving ooit ook de grondstof voor de bouw. Langs de Dikkebuiksweg, kort voor de bebouwde kom van Wijlre, staat het restant van een kalkoven uit het begin van de vorige eeuw. Alleen het onderste deel, de oorspronkelijke laadplaats, is nog bewaard gebleven en in 1996 opgeknapt door de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, samen met de gemeente Gulpen.

Kalksteen (mergel) werd in deze ovens met steenkool verhit. Daardoor vormde zich gebrande kalk, dat met water werd geblust. Deze gebluste kalk werd gebruikt bij het metselen en ook toegepast bij de productie van glas.

Er zijn in Limburg nog een kleine twintig kalkovens (deels) bewaard gebleven, ooit hebben er zeker honderd gestaan. Na 1927, toen de mergelgroeve in de Sint Pietersberg bij Maastricht werd geopend, liep de vraag naar gebluste kalk sterk terug en verdwenen veel van de kalkovens.

Even verderop, na Wijlre en vlak na het passeren van kasteel Wijlre, oorspronkelijk een waterburcht uit 1652, lopen we langs een parkeerplaats bij D'r Kwakkerpool, ofwel een paddenpoel. Via een vlonder kunnen wandelaars de poel oversteken, het is opgehouden met regenen. De padden rusten uit van hun voorjaarstrek.

Oordeel

Wij lopen nummer 221, de wandeling 'Gulpen', die begint middenin het toeristendorpje in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het is een wandeling die alles biedt waar Zuid-Limburg rijk aan is: natuur, landhuizen en kastelen, stilte én horeca.

Route

De route komt van de wandel-website die Jos Wlazlo uit Eijsden sinds 2003 heeft opgebouwd: wandelgidszuidlimburg.com.

Meer dan 500 wandelingen in Zuid-Limburg staan er inmiddels op. Wlazlo, muzikant van beroep, heeft ze allemaal gelopen. Zijn website wordt fanatiek bezocht: vorig jaar alleen al zijn er 2,7 miljoen (gratis) routes gedownload vanuit binnen- en buitenland.

Let op bij punt 2 van de route, neem aan de rand van het Eyserbos het smalle, zwarte paadje omhoog. Stevige schoenen zijn aan te bevelen. De wandeling gaat deels over onverharde paden, die modderig en glad worden bij slecht weer.

Miljoenenlijntje

Op het Miljoenenlijntje rijdt de stoomtrein van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij deze maand op 13, 16, 20, 23, 27 en 30 mei. De dienstregeling staat op www.zlsm.nl.

De aanleg van de spoorlijn, tussen 1925 en 1934, was destijds extreem kostbaar omdat er door de hoogteverschillen in het landschap vele tunnels, duikers en bruggen moesten worden gebouwd. Bovendien was als gevolg van de mijnbouw in het gebied het risico op verzakkingen erg groot, waardoor er speciale eisen werden gesteld aan de fundering en constructie van het baanvak. Het onrendabele traject werd in 1988, na jaren van discussie, door NS opgeheven.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie