Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Milieuzone Utrecht mag blijven

Groen

Redactie

© ANP

De gemeente Utrecht heeft een afgewogen besluit genomen om een milieuzone in de stad in te stellen, oordeelt de Raad van State. Twee organisaties waren in beroep gegaan tegen het besluit om dieselauto's van voor 2001 uit het centrum van de stad te weren.

Volgens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft die maatregel juist een negatief effect op de luchtkwaliteit in de stad, doordat er knelpunten zouden ontstaan door omrijdende dieselvoertuigen. De andere organisatie, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC), is principieel tegen milieuzones. Beide partijen vinden dat de minimale effecten van een milieuzone niet opwegen tegen de nadelen.

Met de uitspraak van de Raad van State vangen de partijen voor de tweede keer bot in hun pogingen om de milieuzone te schrappen. In een eerdere zaak oordeelde de rechter vorig jaar dat de gemeente vervuilende auto's uit het centrum van de stad mag blijven weren. Volgens de rechter had Utrecht weliswaar een onvolledig beeld geschetst van de effecten, maar dat is niet genoeg reden om de zone op te heffen. De clubs tekenden daarop beroep aan.

Lees verder na de advertentie

Milieubelang

De Raad van State oordeelt nu dat de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond. "Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen", aldus de hoogste bestuursrechter.

De Utrechtse milieuzone is sinds 2007 van kracht en geldt voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Vanwege het milieu en de veiligheid wordt 30 kilometer per uur de norm, en daarnaast wil Utrecht schoner goederenvervoer.

Op de milieuzone is veel kritiek in de stad, maar daar is wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) kort over. "Ongezonde lucht maakt mensen ziek en ze kunnen er dood aan gaan", zei ze eerder in Trouw. "Doen we niets, dan halen we de EU-normen aangaande luchtkwaliteit niet. Het is juist een slimme maatregel omdat je door het weren van drie procent van het totale wagenpark de uitstoot van roet met dertig procent terugdringt."

Deel dit artikel