Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Milieugroepen eisen direct verbod op bijengif

Groen

Joop Bouma

© thinkstock

Natuur en Milieu, Greenpeace en de Vogelbescherming eisen dat de Nederlandse toezichthouder op bestrijdingsmiddelen, Ctgb, alle insecticiden waarin het bijengif neonicotinoïde zit, per direct van de markt haalt. De bewijzen stapelen zich op dat deze middelen op grote schaal insecten en vogels doden, aldus de drie milieuorganisaties.

Ze willen dat het Ctgb, dat de middelen toeliet, deze beslissingen zo snel mogelijk terugdraait. Volgens de drie is duidelijk dat de oorspronkelijke toelatingen inmiddels niet meer voldoen aan de eisen. Uit Europees onderzoek blijkt dat de bestrijdingsmiddelen niet alleen plaagdieren in de land- en tuinbouw doden, maar ook bestuivers zoals vlinders, hommels, wilde bijen, zweefvliegen en weidevogels.

Het verzoek aan het Ctgb, dat vandaag wordt verstuurd, vormt de aanzet tot een juridische procedure. De organisaties stappen naar de rechter als het Ctgb niet voor 1 november gehoor geeft aan het verzoek.

Bijensterfte
Het gaat om negentien veel toegepaste bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw met neonicotinoïden, een krachtig zenuwgif, als werkzame stof. Sinds enkele jaren wordt gedacht dat de middelen een grote rol spelen bij de bijensterfte. Uit recent onderzoek blijkt dat de middelen veel meer dieren doden.

Het Ctgb wil komende maand de gevolgen van de Europese studie in kaart brengen. De milieugroepen stellen dat die evaluatie maar tot één conclusie kan leiden: intrekking van de toelatingen. Volgens de drie organisaties blijkt uit watermonsters dat ondanks aangescherpte lozingsvoorschriften in de glastuinbouw, de concentraties neonicotinoïden in het oppervlaktewater van tuinbouwgebieden niet is gedaald. De normen worden er ernstig overschreden.

Zuiveringsplicht
Juist vorige week schreef staatssecretaris Mansveld (milieu) aan de Tweede Kamer dat zij de zuiveringsplicht voor lozingen door tuinders, die op 1 januari 2016 zou ingaan, met twee jaar opschort. De sector kan volgens haar niet al op korte termijn aan de verplichting voldoen.

"Dit is een reden te meer om de toepassing van deze bestrijdingsmiddelen opnieuw te overwegen", aldus de drie milieuorganisaties.

Deel dit artikel