Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Milieudefensie wil de staat dwingen tot meer maatregelen voor schone lucht

Groen

Joop Bouma

Actievoerders en Milieudefensie vragen met potten vuile lucht voor de Tweede Kamer om maatregelen voor gezonde lucht. © ANP

Milieudefensie heeft vandaag bij de rechter in Den Haag geëist dat Nederland het recht van iedere burger op een gezonde leefomgeving moet eerbiedigen. 

Volgens Milieudefensie schendt de staat dat grondrecht doordat de kwaliteit van de lucht onvoldoende wordt beschermd. De staat zegt dat er al tal van maatregelen zijn genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Lees verder na de advertentie

Milieudefensie wil via de rechter de staat dwingen tot meer maatregelen voor een betere luchtkwaliteit . "De overheid laat ons stikken," aldus Anne Knol, campagneleider Duurzame mobiliteit van Milieudefensie. "Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar."

De organisatie spande afgelopen najaar al een kort geding aan tegen de staat. De rechter gaf Milieudefensie toen gelijk en bepaalde dat de overheid meer moet doen om de Europese normen te halen. Er moest een nieuw luchtkwaliteitsplan komen en de staat kreeg een verbod om projecten op te zetten die tot extra vervuiling kunnen leiden. De staat ging tegen dat vonnis in beroep. Die zaak moet nog dienen.

Strengere normen

Milieudefensie wil met de rechtszaak bereiken dat de staat de strengere normen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat hanteren. Volgens de milieuorganisatie is het nieuwe luchtkwaliteitsplan, dat twee weken geleden werd gepresenteerd, nog ver beneden de maat. Pas in de loop van 2018 zou het nieuwe plan effect hebben. Dat duurt te lang, vindt Milieudefensie. Advocaat Phon van den Biesen merkte op dat de staat zowat op alle punten tegen Milieudefensie ingaat, maar ‘niet dat grote aantallen burgers in Nederland ernstig ziek zijn en ernstig lijden door de te slechte luchtkwaliteit.’’

Volgens landsadvocaat Edward Brans is de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd. "Deze trend zet zich ook de komende jaren voort. De situatie is veel minder slecht dan Milieudefensie doet voorkomen. Schone lucht is van levensbelang. De staat erkent dat. In het regeerakkoord zijn maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren." De raadsman van de staat wees erop dat er hard wordt gewerkt aan een nieuw luchtkwaliteitsplan en dat de staat er naar streeft om op termijn ook de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. De rechtbank doet op 17 januari uitspraak.

Deel dit artikel