Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Middel om olie in Golf op te ruimen veroorzaakt zelf ecologische ramp

Groen

Olie op het water in de Golf van Mexico, met op de achtergrond de plek waar olieplatform Deepwater Horizon is gezonken, voor de kust van Louisiana, Verenigde Staten. © ANP

Het product dat tijdens de olieramp met de Deep Water Horizon in de Golf van Mexico werd gebruikt, maakte de ramp nog groter. Volgens nieuw onderzoek zijn de chemicaliën die de olie afbreken bedreigend voor het ecosysteem.

De 4,9 miljoen vaten olie die in 2010 vrijkwamen in de Golf van Mexico door de ramp met de Deep Water Horizon leidden tot een ecologische ramp. De miljoenen liters van het middel dat gebruikt werd om de boel weer schoon te maken, blijken alles nog erger gemaakt te hebben.

Onderzoek van het Technologisch Instituut van Georgia en de Universiteit van Aguascalientes in Mexico toonde aan dat de mix van olie en het gebruikte verspreidingsmiddel de toxiciteit van het zeewater tot 52 keer verhoogde. Hun bevindingen worden gepubliceerd in het volgende nummer van het tijdschrift Environmental Pollution.

In toxiciteitstesten in het laboratorium werd gemorste olie uit de Deep Water Horizon gemengd met Corexit, het olie-oplossend middel dat gebruikt werd na de ramp in de Golf. Het middel doet de olie opsplitsen in kleinere deeltjes zodat de natuur die deeltjes sneller kan afbreken.

Uit de tests van de onderzoekers bleek echter dat dit mengsel 52 keer meer toxisch is dan de olie alleen. Uit hun onderzoek bleek dat raderdieren, kleine meercellige organismen die vaak worden gebruikt in tests om de giftigheid van zeewater te beoordelen, massaal stierven. De kans dat hun eitjes nog uitkwamen, werd tot de helft gereduceerd. Jonge raderdiertjes staan tijdens het voorjaar op het menu van garnalen, krabben en jonge vissen.

De onderzoekers hopen dat de resultaten van hun studie andere wetenschappers zal aanmoedigen om het gebruik van olie- en verspreidingsmiddelen op de marine voedselketens te onderzoeken en tot betere oplossingen voor olierampen te komen.
"We moeten nog bepalen of het voordeel van het sneller afbreken van de olie genoeg opweegt tegen de toename van de toxiciteit. Misschien moet de olie zich op natuurlijke wijze verspreiden", zegt mede-auteur Terry Snell. "Het zal langer duren, maar het zal wel veel minder toxisch zijn voor de  ecosystemen."

Deel dit artikel