Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kabinet weigert directe maatregelen na klimaatvonnis

Groen

redactie

Minster Kamp betwist het oordeel van de rechter in klimaatvonnis. © ANP XTRA

Het kabinet neemt naar aanleiding van het klimaatvonnis niet direct maatregelen om de uitstoot van CO2 in Nederland te reduceren. Volgens minister Henk Kamp (economische zaken) moet eerst goed worden uitgezocht wat voor maatregelen nodig zijn.

De kamer debatteerde vandaag over de klimaatzaak. De Haagse rechtbank oordeelde eerder dat Nederland meer moet doen om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen. De zaak werd aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. 

Op zijn vroegst kan het kabinet in de loop van 2016 nieuw beleid overwegen, zei Kamp. Maar het zou kunnen dat ook volgend jaar aanvullend onderzoek nodig is, waarschuwde hij.

Sceptisch
De minister is sceptisch over het vonnis. Volgens  hem bestaat er geen eenduidige wetenschappelijke grens van 25 procent CO2-reductie. Hij vindt dat rapporten van het internationaal klimaatpanel IPCC - waaruit dit percentage komt - niet zomaar vertaald kunnen worden naar individuele landen.

Daarom vindt Kamp dat de rechter niet zomaar de staat op het matje kan roepen. Hoewel veel partijen hem vandaag vroegen niet in hoger beroep te gaan, doet hij dat toch. De minister wil namelijk niet alleen weten of de klimaateisen echt voor individuele landen gelden, maar ook hoe de uitspraak van de rechter zich verhoudt tot de scheiding der machten die we kennen in Nederland. Mag de rechter de politiek bijsturen? En wat zijn daar de gevolgen van?

Snel handelen
ChristenUnie en GroenLinks willen dat het kabinet het nemen van maatregelen niet uitstelt, maar snel handelt. Ook de PvdA vraagt om 'enige spoed'. Het kabinet wil eerst nog enkele rapporten afwachten. In de Kamer benadrukte Kamp dat hij de uitvoering van het vonnis hiermee niet voor zich uit probeert te schuiven.

GroenLinks deed een voorstel om een onafhankelijke instantie aan te stellen die in de gaten houdt of het de Staat het klimaatvonnis wel uitvoert. Dit voorstel kreeg geen steun bij het kabinet. "Ik heb geen behoefte aan een klimaatdeurwaarder", zei Kamp.

Deel dit artikel