Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Helft van extra stroom was vorig jaar al duurzaam

Groen

Vincent Dekker

Stroom voor afgelegen gebieden, zoals hier in Suriname, komt steeds meer uit duurzame bronnen. © Vincent Dekker
column

Vrijwel de helft van alle stroom die vorig jaar wereldwijd meer werd geproduceerd dan in 2016, kwam uit duurzame bronnen. Een derde werd helaas nog geleverd  door kolencentrales.

Eigenlijk willen we natuurlijk dat alle stroom duurzaam is en dat dus om te beginnen alle extra opwekcapaciteit die we in gebruik nemen, groen is.  Maar enige realiteitszin is nog wel op zijn plaats. De stroombehoefte in met name China en India groeit zo hard, dat die landen nog niet zonder nieuwe kolencentrales kunnen. Die centrales werden bovendien al vele jaren geleden bedacht en in aanbouw genomen. De komende jaren zullen als het goed is steeds meer oudere kolencentrales worden gesloten zodat de netto aanwas van kolenstroom steeds kleiner wordt. In onder meer de VS en de EU nam het aandeel van kolen in de stroomproductie al af.

Lees verder na de advertentie
Wie had vijf geleden gedacht dat groene stroom nu al de helft van de groei van het mondiale stroomverbruik zou dekken

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft berekend dat er vorig jaar 780 TWh (3,1 procent) meer stroom is geproduceerd dan in 2016. Daarvan was maar liefst 383 TWh duurzaam opgewekt, 284 TWh was kolenstroom, 94 kwam uit gascentrales en 26 uit kerncentrales. Uit olie werd juist iets minder (9 TWh) stroom gehaald.

Wat mij betreft zijn dit toch al heel hoopgevende cijfers. Wie had een jaar of vijf geleden bedacht dat groene stroom in 2017 al de helft van de groei van het mondiale stroomverbruik zou gaan leveren... Bovendien kwam vorig jaar al met al een kwart van alle stroom uit duurzame bronnen. Kolen dekken nog altijd het grootste deel (37 procent) van onze stroombehoefte, maar de twee bronnen beginnen elkaar te naderen.

Na drie stabiele jaren nam de CO2-uitstoot vorig jaar weer toe. Er moeten nog veel windparken in de Noordzee bij komen...

Dat er vraag naar stroom wereldwijd flink is gestegen, is vooral aan China en India te danken, die samen bijna driekwart van de groei voor hun rekening namen. Bij India heeft dat nog veel te maken met een inhaalslag om de hele bevolking toegang tot stroom te geven. Had bij de eeuwwisseling nog niet de helft van alle inwoners elektriciteit aan huis, vorig jaar was dat al 82 procent.

Het totale energieplaatje, dus inclusief olie en gas voor transport, industrie en verwarming, ziet er minder rooskleurig uit. Bijna driekwart van alle verbruikte energie is nog van fossiele oorsprong. En de wereldwijde energievraag steeg met 2,1 procent. Voor de CO2-uitstoot was die groei uiteraard niet positief. Na drie stabiele jaren met 32,1 GT uitstoot, kwam er vorig jaar 1,3 GT bij. Er moeten met andere woorden nog veel windparken op de Noordzee en elders bij komen...

Lees ook: Is de nieuwe kolencentrale in Duitsland de laatste in West-Europa?

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dicht bij en ver van huis.

Deel dit artikel

Wie had vijf geleden gedacht dat groene stroom nu al de helft van de groei van het mondiale stroomverbruik zou dekken

Na drie stabiele jaren nam de CO2-uitstoot vorig jaar weer toe. Er moeten nog veel windparken in de Noordzee bij komen...