Groene energie uit de lege taartpunt bij Nederland

groen

Joop Bouma

Een blik op de Noordzee en de zones die bij Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland horen, is veelzeggend.

In het Britse Noordzeegebied zijn enorme vlakten al bestemd voor de opwekking van elektriciteit op zee. De Engelsen hebben plannen voor windfarms tot, opgeteld, 32.000 megawatt (MW). In het Duitse Noordzeegebied wordt volop gewerkt aan 78 windprojecten tot 9000 MW. Maar in Nederland is de 'Exclusieve Economische Zone' - de taartpunt die reikt tot in de ondiepe Doggersbank tussen Groot-Brittannië en Denemarken - vooral leeg. Erg leeg.

GroenLinks wil dat er tot 2020 pakweg 2500 windmolens worden neergezet in de Noordzee. Energie-experts noemen het plan 'zeer uitdagend en niet onhaalbaar'.

"Maar dan moet een nieuw kabinet wel direct knopen gaan doorhakken", zegt Michiel Müller, hoofd windenergie bij adviesbureau Ecofys in Utrecht. Hij twijfelt of de politiek in staat zal zijn om het besluitvormingsproces snel te laten verlopen, als het parlement zou instemmen met het voorstel van GroenLinks. "De ontwikkeltijd van dit soort grote projecten is nu al gauw zeven jaar. Daar kan nog veel winst worden gehaald. Over zeven jaar is het al bijna 2020."

2020 is het jaar waarin Nederland de Europese doelstelling moeten halen: 14 procent van de energie die we met ons allen gebruiken, moet dan duurzaam zijn geproduceerd. Vooralsnog is dat doel ver weg. "Zonder grote investeringen in de windenergie, halen we dat doel niet", zegt Müller. "Dat bleek onlangs nog uit een rapport van de Rabobank. Maar het proces ligt stil in Nederland. Na de laatste subsidieronde voor offshore-projecten is er niets meer gebeurd."

Energiebedrijf Eneco en de Nederlandse investeerder Typhoon Offshore zijn de laatsten die grootschalige projecten hebben aangekondigd in de Noordzee. Eneco bouwt op 23 kilometer voor de kust tussen Zandvoort en Noordwijk het windpark Luchterduinen (43 turbines met een vermogen van 129 MW). Met een miljard steun van de staat.

Typhoon Offshore is bezig met de ontwikkeling van Gemini, een park van liefst 600 MW in de Noordzee, 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar komen 150 windturbines van Siemens die in 2016 met elkaar elektriciteit voor bijna 800.000 gezinnen kunnen leveren. Er zal een 85 kilometer lange kabel worden gelegd om de opgewekte elektriciteit in Friesland aan land te brengen.

Typhoon is nog bezig investeerders te zoeken. Economische zaken heeft al 4,4 miljard euro stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld, het bedrijf zoekt nog 2,4 miljard bij investeerders.

Ook Typhoon vindt dat er in het Nederlandse deel van de Noordzee nog volop ruimte is voor nieuwe windplannen, maar net als Ecofys zegt het bedrijf dat Nederland kansen laat liggen door niet hechter samen te werken met andere landen aan de Noordzee. "De vergunningenstelsels verschillen per land. Het beleid in Europa moet echt beter worden afgestemd", aldus een woordvoerder. "We zien nu dat Duitsland en Groot-Brittannië voorop lopen, terwijl wij ernstig achterblijven. Het is opvallend dat er in Nederland geen optimale infrastructuur is voor offshore windenergie."

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie