Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een grutto met een leeftijd van 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen

Groen

Van onze redactie Groen

Een grutto, maar niet de oudste

In de Woudpolder bij Krommenie is de oudste grutto van Europa gevonden: bijna dertig jaar. Helaas is hij wel dood.

Weidevogelbeschermer Henk de Vries uit Krommenie trof de vogel op 19 april in een greppel op het land van veehouder Wouda. Omdat de maden al door het lijf kropen, liet hij het dode dier liggen, maar de ring van zijn poot stuurde de vogelaar op naar het Vogeltrekstation in Wageningen.

Daar bleek dat de grutto als kuiken was geringd door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in het Wormer- en Jisperveld. De vogel is dus 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud geworden.

Het vorige record stond op 25 jaar en 17 dagen, de maximale leeftijd van de grutto is daarmee 5 jaar naar boven bijgesteld. Dat steltlopers relatief oud kunnen worden is bekend, toch wordt een grutto gemiddeld maar 11 jaar.

Nederland is een belangrijk land voor de soort: twee derde van alle Europese grutto's broedt hier. Ondanks flinke investeringen en maatregelen om nesten te beschermen, neemt de populatie al jaren af. In de landbouw wordt steeds eerder gemaaid en wordt het waterpeil onnatuurlijk laag gehouden. Ook verstedelijking en een toename van roofdieren spelen een rol in de teruggang.

De grutto broedt van eind april tot begin juni. In jaren met een extreem droog voorjaar, zoals nu, komt een deel van de populatie echter niet aan broeden toe. Grutto's leven van regenwormen, emelten en andere kleine diertjes die op of in de bodem leven.

Door het warme weer is de bodem echter zo droog geworden, dat al dat voedsel diep in de bodem is weggekropen. "De grutto's denken dan toch: ik heb onvoldoende vet op mijn buik en er is straks te weinig eten voor mijn kuikens", zegt een woordvoerder van Landschap Noord-Holland. Dus leggen de dieren dan geen eieren.

De Woudpolder is een van de betere weidevogelgebieden van Nederland. Waar Groningse en Friese boeren dezer dagen land onder water zetten om weidevogels door de droogte te helpen, deden vogelbeschermers en boeren dat in de Krommenieër Woudpolder al enkele weken eerder.

De boeren kregen hiervoor een vergoeding van Landschap Noord-Holland.

Deel dit artikel