Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Duizenden grote grazers moeten verdwijnen uit de Oostvaardersplassen

Groen

Joop Bouma

Edelherten in de Oostvaardersplassen. © Hollandse Hoogte

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet ingrijpend worden teruggedrongen. Van de ongeveer 4500 edelherten, heckrunderen en konikpaarden die nu in het natuurgebied bij Lelystad rondlopen, moeten er waarschijnlijk duizenden verdwijnen als de plannen doorgaan.

Wat de hoefdieren te wachten staat, is nog onduidelijk. Politiek Flevoland wil dat de provincie advies vraagt aan deskundigen. Het doodschieten van gezonde dieren is geen optie, vinden de staten.
Statenlid Wout Jansen (50+) pleitte voor vaccinatie van de dieren, om voortplanting te beperken. Ook de PVV is voorstander van geboortebeperking. In de praktijk een onhaalbaar plan, vond GroenLinks.  

Provinciale staten van Flevoland steunden vanavond met grote meerderheid een voorstel van SGP en VVD om het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen ingrijpend te veranderen. Beide partijen zeggen dat het gebied is kaalgevreten door grote kudden grazers. "Het dierenwelzijn is aangetast en het gebied is onaantrekkelijk geworden voor bezoekers", aldus Jan de Reus (VVD). "We moeten een nieuw evenwicht zoeken, een nieuwe balans, zodat we weer trots kunnen zijn op de Oostvaardersplassen", zei Sjaak Simonse (SGP), mede-initiatiefnemer.

In hun voorstel staat niet hoe zij het natuurgebied willen aanpakken, alleen dat 'een eventuele afname van het aantal grote grazers het gevolg kan zijn'. Simonse: "We willen dieren uit het gebied hebben. Ze hoeven niet per se dood. Na iedere winter worden er 1500 grazers doodgeschoten, omdat er niet genoeg voedsel is. Dat moet stoppen."
Gedeputeerde Staten moeten voor juli met een voorstel komen.

Lees verder na de advertentie

Minderheid furieus tegen

Gedeputeerde Michiel Rijsterman (D66) zei dat het college het initiatiefvoorstel zal uitvoeren. Rijsterman merkte op dat er ook extern juridisch advies zal worden gevraagd om na te gaan of vergaande ingrepen in het natuurgebied houdbaar zijn. Daarover is nog twijfel, hoewel de indieners zeggen dat hun voorstel juridisch is getoetst.

De Oostvaardersplassen vallen onder Natura2000, een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden. Ecoloog Frans Vera, die mede aan de wieg stond van het bijzondere beheer in de Oostvaardersplassen, kondigde eerder aan dat hij naar de rechter stapt als Flevoland besluit tot ingrijpen in het gebied.

Alleen een minderheid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PvdA, is furieus tegen het voorstel van SGP/VVD. De de drie partijen deden nog een laatste poging een meerderheid te krijgen in provinciale staten. "De Oostvaardersplassen is een jong ecosysteem, dat nog volop in ontwikkeling is", aldus Peter Pels (PvdA). "Is de gedwongen veehouderij dan zo veel beter? Zijn we vervreemd geraakt van de natuur? Dit gebied heeft een uniek karakter van internationale allure.

Help niet een heel ecosysteem om zeep, dat zou een historische blunder zijn." Maar de standpunten bleken onwrikbaar, de drie partijen kregen geen steun in de staten.

Volgens Jansen (50Plus) is anticonceptie een prima oplossing. Het statenlid deelde mee dat hij van de Utrechtse hoogleraar diergeneeskunde Tom Stout hoorde dat tegen geringe kosten een deel van de grote grazers kan worden gevaccineerd, zodat op termijn de populatie sterk zal teruglopen. "Dat is al uitgetest in de VS, zo maak je de grazers onvruchtbaar, zonder een schot te lossen."

Deel dit artikel