Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Directeur Natuur & Milieu opgestapt

Home

Joop Bouma

Milieuorganisatie Natuur & Milieu zit zonder directeur. Tjerk Wagenaar, die een grote rol speelde bij de vorming van het nationale Energieakkoord (2013), stapt per 1 juni op.

Volgens de Raad van Toezicht is het besluit ‘in goed overleg’ genomen, maar aan zijn vertrek zijn ernstige interne strubbelingen vooraf gegaan. Afgelopen zomer bleek uit een enquête onder het personeel dat het vertrouwen in Wagenaar volledig weg was.

Lees verder na de advertentie
Meerdere ar­beids­con­trac­ten ar­beids­con­trac­ten werden opgezegd door een tekort van bijna een miljoen.

Ook onder leidinggevenden was er al langer grote onvrede over Wagenaar, die een eigenzinnige en dirigistische manier van optreden wordt verweten. Er werd getwijfeld aan de kwaliteit van zijn financiële beleid. Vorig jaar bleek dat er bij Natuur & Milieu een tekort was van rond een miljoen euro. Daardoor moesten meerdere arbeidscontracten worden opgezegd.

In de afgelopen tijd zijn er drie hoofden van belangrijke afdelingen op eigen initiatief vertrokken bij Natuur & Milieu. Olaf van der Gaag (directeur campagnes) stapte begin 2016 op, krap een jaar later volgde Sijas Akkerman (hoofd voedsel en circulaire economie) en onlangs vertrok ook Maarten van Biezen (hoofd mobiliteit). Op zijn Facebook-pagina meldt Van Biezen dat hij bij Natuur & Milieu is vertrokken ‘deels vanwege een verschil van inzicht over de sturing van de organisatie’. Tjerk Wagenaar was directeur sinds 2010, hij kwam van energiebedrijf Eneco.

Succes

Volgens Marieke van der Werf, lid van de Raad van Toezicht van Natuur & Milieu heeft Wagenaar met succes de nieuwe koers begeleid, die de organisatie moest inslaan nadat overheidssubsidies goeddeels waren weggevallen. Natuur & Milieu besloot intensieve samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. Zo werkt de organisatie tegen een vergoeding van 150.000 euro mee aan een onderzoek naar vermindering van zwerfafval, dat is opgezet door de dranken- en verpakkingsindustrie om statiegeld op blikjes en drankfles tegen te houden. De hechte samenwerking met de industrie in het gevoelige statiegeld-dossier stuitte op kritiek.

Volgens Van der Werf van de Raad van Toezicht is het afgelopen jaar financieel rampzalig verlopen. “We hebben na onze koerswijziging veel nieuwe mensen aangenomen, maar de financiële verwachtingen die we hadden, sloten niet aan bij de realiteit. Er waren grote tegenvallers, projecten die niet doorgingen.”

Het vertrek van ge­zichts­be­pa­len­de mensen dempt de onrust niet echt, maar er zit genoeg kracht in de organistatie

Marieke van der Werf

Het feit dat er mensen uit moesten bij Natuur & Milieu, gaf volgens Van der Werf ‘een deuk in het vertrouwen in de leiding’. “Eerst werden er nieuwe mensen aangenomen en kort daarop volgde een reorganisatie. Maar we hebben alles weer op de rit. De orderportefeuille is goed gevuld, de reorganisatie is afgesloten. We gaan een nieuwe fase in.” Volgens Van der Werf is Wagenaar er in geslaagd de positie van Natuur & Milieu te versterken in het maatschappelijk debat.

Wagenaar en de vertrokken leidinggevenden Akkerman en Van Biezen wilden niet reageren. Ook de voorzitter van de Ondernemingsraad van Natuur & Milieu wilde niet op vragen ingaan.

Genoeg goede mensen

Volgens Van der Werf zijn er ondanks het vertrek van functionarissen op sleutelposities, van wie er sommige meer dan tien jaar bij de organisatie werkten, nog genoeg ‘goede mensen’ over om Natuur & Milieu overeind te houden. “Het is waar, het vertrek van gezichtsbepalende mensen, dempt de onrust niet echt. Maar er zit nog genoeg kracht in de organisatie.”

Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s, neemt de functie van Wagenaar waar, totdat er een opvolger is. Het personeel is inmiddels op de hoogte gebracht van het vertrek van Wagenaar. Hij was daar zelf niet bij.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

Meerdere ar­beids­con­trac­ten ar­beids­con­trac­ten werden opgezegd door een tekort van bijna een miljoen.

Het vertrek van ge­zichts­be­pa­len­de mensen dempt de onrust niet echt, maar er zit genoeg kracht in de organistatie

Marieke van der Werf