Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De prijs van een smartphone is niet in geld uit te drukken

Groen

Nienke Schipper

Phonebloks, de duurzame smartphone. © Trouw

Voor het produceren van een smartphone is ongeveer 75 kg grondstoffen nodig. Schaarse grondstoffen zoals goud, tantalium en aardolie, worden vaak niet duurzaam gewonnen en zorgen voor veel problemen in de gebieden waar ze vandaan komen.

Zo zijn de groene heuvels van Oost-Congo een van de rijkste gebieden ter wereld waar mineralen en delfstoffen als tin, coltan en goud vandaan komen. Maar de bevolking is er straatarm. Van de natuurlijke hulpbronnen profiteren vooral rebellengroepen en het Congolese leger, die er hun conflicten mee financieren.

In deze korte animatie is hoe onze telefoons in verbinding staan met problemen in de rest van de wereld. Het filmpje maakt duidelijk dat we steeds dieper moeten graven voor de producten die we hier gebruiken en dat dit vaak gebeurt in conflictgebieden. Dit zorgt niet alleen voor aantasting van het milieu, maar ook voor oneerlijke handel en kinderarbeid.

Lees verder na de advertentie

Gezonde mijnbouw
Volgens prins Jaime de Bourbon de Parme zijn steeds meer partijen zich bewust van de niet-duurzame winning van grondstoffen: "We kunnen er allemaal wat aan doen. De Nederlandse overheid werkt aan de verduurzaming van grondstoffenketens, ondernemers ontwikkelen duurzamere telefoons en mensen in Nederland denken steeds meer na over recycling en hergebruik van apparaten". Bekende voorbeelden van duurzame telefoons zijn de Fairphone en Phonebloks.

Een initiatief onder leiding van prins Jaime de Bourbon de Parme, speciaal gezant voor grondstoffen en jongste zoon van prinses Irene, probeert nieuw leven te blazen in de export van Congolese tin. Dit Conflict-Free-Tin Initiative (CFTI), waar Nederland de eerste drie jaar 1,3 miljoen dollar (960.000 euro) aan mee betaalt, geeft bedrijven de mogelijkheid gecertificeerde, 'conflictvrije' tin uit Oost-Congo te kopen. "We stimuleren een gezonde mijnbouw waarvan de opbrengsten niet naar gewapende groepen gaan, maar naar de bevolking zodat de economie van Oost-Congo kan worden opgebouwd", vertelt De Bourbon de Parme.

Phonebloks

Deel dit artikel