Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De droogte wordt nijpend, dus Brussel schiet boeren te hulp

Groen

Christoph Schmidt

Het land in de omgeving van Egmond-Binnen wordt besproeid. Meteorologen verwachten dat de droogte nog niet ten einde is. © ANP

Boeren in de EU die door de droogte in de problemen komen, krijgen bijstand vanuit de Europese Commissie. Zo mogen ze land dat volgens EU-wetgeving braak moet liggen, tijdelijk gebruiken om diervoeder te verbouwen. 

Want aan diervoeder dreigt een tekort. Ook zullen bepaalde EU-landbouwsubsidies, die normaal gesproken pas eind dit jaar bij de boerenbedrijven terechtkomen, eerder worden uitgekeerd zodat getroffen agrariërs niet in de financiële problemen komen.

Lees verder na de advertentie

"Ik maak me grote zorgen over deze voortdurende klimaatontwikkelingen", zei de
Ierse Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw). Die presenteerde niet alleen de
tegemoetkomingen voor agrariërs vanuit Brussel, maar riep ook de lidstaten op
om hun eigen, nationale instrumenten ten volle te benutten. 

De EU-regelgeving die agrarische bedrijven moeten volgen op het gebied van milieu wordt tijdelijk terzijde geschoven

Bepaalde noodmaatregelen liggen permanent op de plank, omdat ze zijn vervat in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, nog steeds een van de belangrijkste pijlers onder de hele EU. Zo maakt de Europese Commissie gebruik van de mogelijkheid om haar strenge toezicht op verboden staatssteun te laten varen. Overheden mogen onder bepaalde voorwaarden tot 90 procent van de totale schade vergoeden die bedrijven door de droogte hebben geleden. Ook de verstrekking van diervoer aan bedrijven staat Brussel dan toe.

Uitzonderlijk

Als een EU-land de droogte aanmerkt als een natuurramp, mag de staat de totale
kosten voor het herstel van het landbouwgebied voor zijn rekening nemen.

De commissie neemt ook extra maatregelen, gezien het uitzonderlijke karakter van de droogte in grote delen van Europa. Naast het naar voren schuiven van de
subsidie-uitkeringen zijn dat zogeheten derogaties van vergroeningseisen, oftewel: de EU-regelgeving die agrarische bedrijven moeten volgen op het gebied
van milieu wordt tijdelijk terzijde geschoven. Dat geldt onder meer voor de
eisen op het gebied van de variëteit in te verbouwen gewassen, braakliggend
land en de productie van diervoer. Vooral veehouders zullen baat hebben bij
deze vrijstellingen.

Eind deze maand kijkt Brussel of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Lees ook:

Er is een tweede hittegolf op komst, hitteplan weer van kracht

 Met een tweede hittegolf op komst, haalt het RIVM het hitteplan weer uit de la. Door de aanhoudende droogte kampt Nederland inmiddels ook met een fiks watertekort.

Deel dit artikel

De EU-regelgeving die agrarische bedrijven moeten volgen op het gebied van milieu wordt tijdelijk terzijde geschoven