Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Akkoord over terugdringen broeikasgas in koelkasten en airco's

Groen

Redactie

© thinkstock

Bijna tweehonderd landen hebben vandaag in de Rwandese hoofdstad Kigali een akkoord getekend voor vermindering van de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen (HFK's). Dat zijn broeikasgassen die worden gebruikt in koelkasten en airco's.

Het besluit in Kigali is een uitvloeisel van het klimaatakkoord dat december vorig jaar werd gesloten in Parijs. Volgens de Amerikaanse minister Kerry (buitenlandse zaken) leveren hfk's net zoveel vervuiling op als 300 kolencentrales. Hij noemt de nieuwe afspraken 'een monumentale stap voorwaarts'.

De VS en rijke industrielanden in Europa hebben afgesproken om in 2019 te beginnen met het terugdringen van hfk's met 10 procent. In 2036 moet de uitstoot zijn afgenomen met 85 procent. China en de meeste ontwikkelingslanden beginnen in 2024 met het verminderen van de uitstoot. India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten pas in 2028.

Beperkte opwarming
Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is tevreden en zegt dat de bijdrage van de gassen aan de opwarming van de aarde in het jaar 2100 door het akkoord wordt beperkt tot slechts 0,1 graad Celsius. Ook Greenpeace is blij met het akkoord. Het succes hangt echter af van de snelheid waarmee de uitstoot wordt afgebouwd, stelt de organisatie. "Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graden te houden, moeten deze gassen zo snel mogelijk worden uitgebannen."

Fluorkoolwaterstoffen worden door deskundigen beschouwd als een van de grootste vervuilers van het milieu. HFK's zijn in de jaren tachtig geïntroduceerd als vervanging van gassen die de ozonlaag aantastten. Het nadeel van HFK's bleek toen dat de bevolking in snel groeiende economieën als China en India op grote schaal koelkasten en airconditioners gingen gebruiken.

Deel dit artikel