Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

0,1 procent van BBP voor natuur, goed idee?

Groen

De Maas in de buurt van Maastricht © anp

'Natuur is een publiek goed, dus dient de overheid structureel 0,1 % van het BBP in te zetten voor bescherming ervan.' Dat is een van de stellingen tijdens het komende verkiezingsdebat Natuur en Landbouw 2012.

Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten: 'Elke euro die het Rijk aan de natuur besteedt, betaalt de natuur terug. De natuur is namelijk een grootleverancier van maatschappelijk nut. Natuur verbetert de gezondheid van mensen. Voor recreatieondernemers en de toeristenbranche is de natuur van economische betekenis. De landbouw kan niet zonder natuurlijke bestuiving van gewassen. En natuur is een onmisbare schakel om bij veranderend klimaat droge voeten te houden. Kortom, investeren in de natuur loont.'

Natuurmonumenten en De12Landschappen debatteren eind deze maand met Kamerleden over het plan structureel een bedrag te reserveren voor natuurbehoud. Wat vindt u van dit plan om een vast budget te reserveren voor natuurbehoud? Laat het ons weten zodat onze parlementaire redactie uw op- en aanmerkingen kan voorleggen aan beide organisaties

Tijdens het debat, dat door de vier partijen (Natuurmonumenten, De12Landschappen, de Dierenbescherming en LTO Nederland) wordt georganiseerd, worden meer stellingen gepresenteerd.

Lees verder na de advertentie

Zo pleit de Dierenbescherming er voor het diervriendelijker maken van de veehouderij niet aan het bedrijfsleven over te laten.

De organisatie ziet dat dierenwelzijn de laatste jaren voornamelijk van zelfregulering moet komen. 'Dit lijkt in de praktijk niet altijd de juiste weg naar het verbeteren van dierenwelzijn. De overheid moet via adequate wet- en regelgeving de 'bodem' in de discussie leggen. De sector en het maatschappelijk veld kunnen dan in goed overleg komen tot een bovenwettelijk niveau.'

'Daarnaast is dierenwelzijn een zogenaamde zwakke waarde: wij vinden dat de overheid een zorgplicht heeft voor dieren. Het verbeteren van dierenwelzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid : in een samenspel van overheid, bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijk middenveld moet er gestreefd worden naar het verbeteren van dierenwelzijn. Dierenwelzijn overlaten aan de markt is te beperkt: de overheid (politiek) heeft hierin een belangrijke functie.'

Hoogproductief en zeer innovatief is de enige denkbare koers voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

Dat is de derde stelling waarover wordt gedebatteerd. 'Waarom reizen jaarlijks duizenden mensen uit alle uithoeken van de wereld naar ons land om van dichtbij te bekijken wat boeren en tuinders hier presteren?' vraagt LTO Nederland zich af. 'Het antwoord is simpel: niet alleen om wat hier wordt geproduceerd  maar ook om hoe dat gebeurt. Internationaal gezien doen agrarische ondernemers het hier op vrijwel alle fronten buitengewoon goed.'

'Al is onze uitgangspositie prima, de kunst is om voorop te blijven met kwaliteit én duurzaam produceren', zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

LTO Nederland zet in op een duurzame, innovatieve agenda:  met minder energie en grondstoffen meer produceren en de reststoffen (net zoals wind en zon) meer benutten voor eigen energievoorziening. Alleen met kwaliteit in brede zin kan agrarisch Nederland zich internationaal continu onderscheiden en zo de grootste exportsector van Nederland blijven.

Meer informatie over het debat en de stellingen, zie Natuur en LandbouwdebatHet e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie