Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Verplicht cameratoezicht in het abattoir

Home

Emiel Hakkenes

Cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen moet verplicht worden, en niet een eigen keuze zijn van de slachterijen. Een motie van de Partij voor de Dieren, die dit stelt, is door de Tweede Kamer aangenomen. 

Staatssecretaris Van Dam (economische zaken) zei vorige week nog dat hij cameratoezicht een goede zaak vindt, maar dat hij verwacht dat slachters dit zelf regelen. De Kamer vindt dat niet streng genoeg.

Lees verder na de advertentie

De roep om cameratoezicht klonk nadat een Belgische dierenorganisatie vorige maand met een verborgen camera opnames had gemaakt van misstanden in een Vlaamse varkensslachterij. Die beelden leidden tot de tijdelijke sluiting van het abattoir. Inmiddels is het bedrijf ‘onder strenge voorwaarden’ weer actief.

De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat alle schakels van de ‘vee-industrie’, van boerderij tot slachthuis, worden gefilmd. Zover wilde de Tweede Kamer niet gaan.

De kwestie van toezicht in slachthuizen is een van de weinige onderwerpen waarover demissionair staats­se­cre­ta­ris Van Dam nog kan beslissen

Meer onderzoek

Dierenorganisaties pleiten al lang voor opnames van het slachten van dieren. Die zouden duidelijk moeten maken of het doden wel ‘diervriendelijk’ gebeurt, zoals slachterijen stellen. De stichting Varkens in Nood betwijfelt of slachterijen bij verplicht cameratoezicht wel álle aspecten van de slacht filmen. De stichting is een petitie begonnen om dat te bepleiten: “De industrie stelt humaan te slachten: varkens worden met koolzuurgas (CO2) verdoofd, raken langzaam bewusteloos, om daarna pijnloos geslacht te worden. Er moeten camera’s komen te hangen in de verdovingsruimten. En er moet meer onderzoek gedaan worden om de verdoving te verbeteren.”

De kwestie van toezicht in slachthuizen is een van de weinige onderwerpen waarover demissionair staatssecretaris Van Dam nog kan beslissen. Een reeks van onderwerpen waarmee Van Dam zich als staatssecretaris voor landbouw bezighield is door de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer controversieel verklaard. Of het nu gaat over gewasbeschermingsmiddelen, mest, koeien in de wei of weidevogels – de Kamerleden willen er pas weer over praten als Van Dam is opgevolgd door iemand anders. Tot die tijd wordt er niets besloten, tot genoegen van de agrarische sector die met de PvdA-staatssecretaris een moeizame verhouding heeft.

Deel dit artikel

De kwestie van toezicht in slachthuizen is een van de weinige onderwerpen waarover demissionair staats­se­cre­ta­ris Van Dam nog kan beslissen