Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Schadelijk' schaliegas blijft hangen tussen feit en fictie

Groen

Marco Visser

Boren naar schaliegas verontreinigt het grondwater en is daarmee een risico voor de volksgezondheid, zeggen milieu-activisten. Onzinnige bangmakerij, meent de gasindustrie. Schaliegas zou juist schoon zijn. Onderzoekers van de University of Texas bestudeerden het kraken van gesteente met water, zand en chemicalieen, maar voor een definitief oordeel in de schaliegaspolemiek is het nog te vroeg.

"Het rapport verdient ruime aandacht", schrijft Scott Anderson van de Amerikaanse milieuorganisatie Environmental Defense Fund. "Maar het laatste woord over deze kwestie is hiermee zeker nog niet gesproken." Daarmee vat hij de uitkomst van het onderzoek prima samen.

In het rapport spreken de wetenschappers over 'hiaten in onze kennis' van het kraken. Er zijn te weinig gegevens om uitspraken te doen over de lange termijngevolgen van boren naar schaliegas. Dan gaat het zowel over de grondwatervervuiling, als over aardbevingen die veroorzaakt zouden worden door het kraken van gesteente.

Bij het boren naar schaliegas wordt diep onder grond lagen gesteente gekraakt met water, zand en chemicaliën. De chemische stoffen zouden in het grondwater terecht komen en daarmee een bedreiging vormen voor mensen die afhankelijk zijn van het besmette water, maar een direct bewijs voor deze claim hebben de onderzoekers niet gevonden. Toch is er wel degelijk gevaar van besmetting, zij het niet diep in de grond, maar dichter aan het oppervlak waar gas en chemicaliën kunnen ontsnappen uit slecht onderhouden putten en opslagplaatsen.

Door de berichten over mogelijke vervuiling en aardbevingen bestaan in Europa en de Verenigde Staten veel weerstand tegen de boringen. In Nederland werden proefboringen in onder meer Boxtel en Haaren afgeblazen. Ook in de Tweede Kamer bestaat weerstand omdat er te weinig informatie is over de gevaren en risico's. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft opdracht gegeven tot een eigen onafhankelijk onderzoek naar de winning van schaliegas. Tot komend najaar mogen gemeenten geen vergunningen afgeven voor proefboringen. 

Deel dit artikel