Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

‘Fossiel’ ING aangesproken door de Oeso

Groen

Esther Bijlo

© EPA

De klacht van vier ngo’s dat ING te weinig doet om de milieugevolgen van zijn leningen te meten is terecht, vindt de Oeso.

Oxfam Novib, Greenpeace, Bank Track en Milieudefensie hebben met succes het klimaatbeleid van ING aan de kaak gesteld. Een klacht over de vele fossiele investeringen van de bank en het gebrek aan informatie over CO2-uitstoot is in behandeling genomen door een meldpunt van de Oeso. Gevolg daarvan is dat ING nu met de vier organisaties het klimaatbeleid nader gaat bekijken.

Lees verder na de advertentie

De klacht is in mei van dit jaar ingediend bij het Nationaal Contactpunt van de Oeso, de denktank van de rijke landen. Dat meldpunt moet toezien op de naleving van de Oeso-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die gaan vooral over verantwoord ondernemen. Die regels zijn niet verplicht, maar de meeste grote bedrijven zeggen ze wel te willen volgen. Burgers, ngo’s of andere belanghebbenden die menen dat een bedrijf de richtlijnen schendt, kunnen dat bij het Contactpunt aankaarten.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat een klacht over klimaatbeleid bij een Oeso-meldpunt ontvankelijk is verklaard. De vier ngo’s voeren aan dat ING in strijd met de klimaatafspraken handelt die vorig jaar zijn gemaakt in Parijs. Zij stellen dat negentig procent van de financieringen in de energiesector van ING naar de fossiele sector gaat en slechts tien procent naar hernieuwbare energie. De bank voorzag vorig jaar de grootste Russische kolenproducent SUEK nog van een nieuwe lening. Daarnaast heeft ING geen concrete plannen om de CO2-uitstoot van de financieringen te verminderen.

ING wijst de klacht inhoudelijk van de hand

Volgens de richtlijnen van de Oeso zou de bank die wel moeten hebben. De denktank spoort bedrijven aan verslag te doen van ‘directe en indirecte emissies’. Voor ING betekent dat niet alleen de uitstoot van de eigen organisatie in kaart brengen – dat doet de bank wel – maar vooral de veel grotere klimaatimpact van al haar uitstaande geld meten.

Het Oeso-meldpunt doet geen uitspraak of de argumenten feitelijk juist zijn. Maar het meldpunt ziet wel voldoende aanleiding om ING en de vier ngo’s uit te nodigen ‘via dialoog tot een oplossing te komen’. Harde sancties heeft de Oeso niet.

ING gaat dat gesprek aan, heeft de instelling laten weten, maar wijst de klacht inhoudelijk van de hand. Volgens de bank financiert zij steeds meer kredieten voor duurzame energie. Het doorrekenen van de hele bankbalans op CO2-uitstoot is niet mogelijk, stelt ING, omdat er nog geen degelijke methode voor is. Daar wordt aan gewerkt en zodra die er is, belooft de bank die te gebruiken.

Deel dit artikel

ING wijst de klacht inhoudelijk van de hand