Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Antibiotica voor vee moet blijven'

Groen

Jelle Brandsma

© anp

De farmaceutische industrie verzet zich tegen een plan van de veesector om het gebruik van sommige soorten antibiotica terug te dringen.

In een brief, in handen van deze krant, dringt de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin) erop aan dat deze middelen toch aan dieren verstrekt moeten kunnen worden. Het gebruik van deze middelen is schadelijk voor de gezondheidszorg van mensen.

De Nederlandse landbouw zit in de top van Europa wat betreft gebruik van antibiotica. Dit leidt ertoe dat steeds meer bacteriën resistent worden voor zulke medicijnen. Ook mensen worden daardoor bedreigd: zo wordt het lastiger om in ziekenhuizen een goed middel te vinden tegen infecties.

Om die reden heeft het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie de agrarische sector opgedragen dit jaar het gebruik van antibiotica te beperken met 20 procent en in 2012 met 50 procent ten opzichte van 2009.

De totale hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt moet omlaag. Het Productschap Vee en Vlees wil bovendien sommige soorten die mensen beter kunnen maken als alle andere geneesmiddelen niet meer helpen, helemaal uitbannen in de veehouderij. Wat dit laatste betreft gaat het om fluoroquinolonen en derde en vierde generatie cephalosporinen. Daartegen richt zich nu de brief van de farmaceutische industrie: "De dierenarts zal steeds een afweging maken tussen volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn." Het geheel uitbannen van een middel uit de veehouderij is een 'verboden mededingingsafspraak', vindt de farmaceutische club.

Secretaris Jos Jongerius van het Productschap zegt dat de lobby van de fabrikanten niet zal slagen. "Het maatschappelijk belang telt zwaarder dan dat van de farmaceutische industrie. Wij gaan de vereniging nog een brief op poten schrijven om te wijzen op hun verantwoordelijkheid." In het productschap zitten onder meer boerenorganisaties.

Vorig jaar presenteerden agrarische organisaties en de dierenartsenvereniging KNMvD een plan om het gebruik van antibiotica te verlagen. De Fidin heeft achttien leden, bedrijven als Novartis, Aesculaap en Dopharma. Pikant is dat een van de farmaceutische fabrikanten, coöperatie AUV in Cuijk, van de dierenartsen is.

Bleker maant dierenartsen mee te werken

Staatssecretaris Bleker van landbouw dreigt dierenartsen hun apotheek af te nemen. Dit heeft hij deze week in een brief aan de Eerste Kamer geschreven. Dierenartsen hebben een dubbele pet op. Enerzijds verdienen zij aan verkoop van antibiotica, soms verschaft de apotheek een groot deel van het inkomen. Anderzijds mogen de dierenartsen in 2013 de helft minder antibiotica voorschrijven. Als die verlaging niet wordt gehaald, wordt de apotheek voor diergeneesmiddelen in handen gegeven van een onafhankelijke organisatie, aldus Bleker. "Ik ga ervan uit dat de sector zich aan de afspraken houdt." Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Bleker de dierenarts- en apotheekfunctie uit elkaar halen.

Deel dit artikel