Groene prijs voor Groenredactie Trouw

De groenredactie met een aantal vaste freelancers, op een uitje in de Kennemerduinen Beeld Trouw
De groenredactie met een aantal vaste freelancers, op een uitje in de KennemerduinenBeeld Trouw

Het stichtingsbestuur van Kasteel Groeneveld kent zijn jaarlijkse prijs toe aan de groenredactie van Trouw. De prijs gaat sinds 2000 naar personen of organisaties die zich inzetten voor het debat over de groene ruimte en die daarbij een afwijkend, kritisch geluid laten horen. Volgens de stichting brengt de redactie het groene nieuws op een toegankelijke wijze. 'Presenteren en confronteren zonder te beleren. De lezer zelf de conclusies laten trekken.'

Redactie Groen

Sinds maart 2009 ligt er elke dag een dubbele pagina over duurzaamheid en natuur in De Verdieping, sinds vorig jaar ook op zaterdag. Met die dagelijkse berichtgeving geeft de redactie volgens stichting Groeneveld aan dat de waarden van de groene ruimte een continue aandacht vereisen. 'Groene ruimte wordt zo breed mogelijk geïnterpreteerd. Het onderkennen van het belang en de samenhang van milieugebieden en de dreigende verontreiniging van bodem, lucht en water leidt vanzelfsprekend tot aandacht voor een duurzame omgang met onze omgeving,' meent het bestuur.

Door voortdurend te schrijven over de transitie naar een duurzame, groene economie - en over de dilemma's die deze verschuiving oproept - straalt de redactie uit dat deze transitie er toe doet, schrijft ze in de motivering. 'In zekere zin is de identiteit van dagblad Trouw er mee verbonden.'

Bij het ontstaan als verzetskrant werd Trouw door de bezetter aangeduid als een 'ophitsend geschrift'. Groeneveld wil met de prijs de prikkelende functie van de groene pagina's in Trouw honoreren en stimuleren.

Met de gelijkwaardige positie in de verdieping, naast thema's als religie en filosofie, wetenschap, gezondheid en cultuur en media wordt Duurzaamheid & Natuur geplaatst in de rij van essentiële waarden voor de mens. De stichting ziet in de samenleving én bij de overheid een verschuiving van 'waarde' naar 'prijs'. Dat maakt volgens haar een tegengeluid gewenst. 'Van levensbelang is dat de discussie over waarden in onze omgeving doorgaat. Dat schrijvers, kunstenaars, journalisten en redacties, die discussie oppakken en verder brengen"
Tot nu toe is de prijs aan personen uitgereikt, niet aan een voltallige redactie. Eerste winnaar was schrijver en journalist Geert Mak. Latere kregen onder meer schrijver Koos van Zomeren, hoogleraar duurzame ontwikkeling Louise Fresco, maar ook evolutionair bioloog en Pullitzerprijs-winnaar Jared Diamond de Groeneveldprijs.

De uitreiking is in mei op Kasteel Groeneveld in Baarn. Aan de prijs is een lezing verbonden en een bedrag van 5000 euro, dat de groenredactie zal besteden aan een journalistiek onderzoeksproject.

Kasteel Groeneveld. Beeld Kasteel Groeneveld
Kasteel Groeneveld.Beeld Kasteel Groeneveld

Buitenplaats voor debat en tentoonstellingen
Kasteel Groeneveld is een buitenplaats in Baarn en biedt al 30 jaar ruimte aan debatten en tentoonstellingen over de groene ruimte in brede zin: van natuurbescherming en dierenwelzijn tot voedsel en de relatie stad en land. Groeneveld werd hiertoe ondersteund door het Ministerie van EL&I, maar die relatie is per 31 december 2013 beëindigd. Volgens het stichtingsbestuur is dat een rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van de ministeries van Landbouw en Economische Zaken. Ook in die zin signaleert de stichting een verschuiving van waarde maar prijs, die het kasteel bijna de kop kostte.

Landgoedeigenaar Staatsbosbeheer gaf vorige maand aan de maatschappelijke functie van het kasteel te willen continueren. Het stichtingsbestuur heeft daarop besloten ook de uitreiking van de Groeneveldprijs voort te zetten.

Waarom de Groenredactie van Trouw de Groeneveldprijs krijgt
Sinds 2000 wordt de Groeneveldlezing gehouden en de daaraan verbonden prijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over de groene ruimte en die daarbij een afwijkend, kritisch geluid laat horen.

Het stichtingsbestuur van Kasteel Groeneveld wil de Groeneveldprijs 2013/2014 toekennen aan de redactie Duurzaamheid & Natuur (de groenredactie) van het Dagblad Trouw.

De redactie Duurzaamheid & Natuur geeft met haar dagelijkse berichtgeving in de bijlage de Verdieping van het dagblad Trouw aan dat de waarden van de groene ruimte een continue aandacht vereisen. Een aandacht voor de groene ruimte, die zo breed mogelijk geïnterpreteerd wordt en daardoor vele aspecten kent. Verschillende aspecten van het groene milieu, die in samenhang gezien moeten worden met andere milieugebieden, zoals lucht en water. Het onderkennen van het belang en de samenhang van deze milieugebieden en het onderkennen van de dreigende verontreiniging van bodem, lucht en water leidt vanzelfsprekend tot de aandacht voor een duurzame omgang met onze omgeving. De groene redactie brengt deze problematiek op een toegankelijke wijze. Presenteren en confronteren zonder te beleren. De lezer zelf de conclusies laten trekken.

De redactie heeft het thema "voortgang en dilemma's in de transitie naar een duurzame groene economie en de herwaardering van natuurwaarden" vast op de kaart staan en daarmee stralen ze uit dat we hier niet omheen kunnen, dat deze transitie er toe doet, dat we hierin mee moeten gaan, respectievelijk dat het hier om een noodzakelijk én avontuurlijk proces gaat. In zekere zin is de identiteit van het dagblad Trouw er mee verbonden.

Met de plaatsing van Duurzaamheid en Natuur in de Verdieping wordt aangegeven dat dit onderdelen zijn van een bewustere levenshouding. Met de gelijkwaardige positie van Duurzaamheid en Natuur naast de andere deelrubrieken religie en filosofie, wetenschap, gezondheid en cultuur en media wordt Duurzaamheid en Natuur geplaats in de rij van essentiële waarden voor de mens.

Dat de groene ruimte ook aanleiding kan zijn voor ontspanning en genieten komt regelmatig tot uiting, niet in het minst op de website van de groene redactie waar een keur van suggesties voor de tijdsbesteding in de natuur worden geboden en de natuurfoto's een lust zijn voor het oog.

De benadering van de redactie Duurzaamheid en Natuur, hoe om te gaan met de groene ruimte, komt naar het gevoelen van het stichtingsbestuur Groeneveld zo overeen met de wensen en gedachten die bij Groeneveld leven, dat daarmee reeds het toekennen van de Groeneveldprijs gerechtvaardigd is. In de huidige tijd worden we geconfronteerd met een te betreuren accentverschuiving in onze samenleving en bij de overheid van waarde naar prijs. Een verschuiving waardoor de functie van Kasteel Groeneveld zelfs verloren dreigde te gaan. Een dergelijke verschuiving in waarden maakt een tegengeluid gewenst. De stichting Groeneveld ervaart de redactie Duurzaamheid en Natuur als een bondgenoot in het formuleren van dit tegengeluid. Een ervaring die de wens tot het verlenen van de prijs versterkt.

Bij het ontstaan van Trouw als verzetskrant werd Trouw door de bezetter aangeduid als een "ophitsend geschrift". Groeneveld wil met de prijs de prikkelende functie van de groene pagina's in Trouw honoreren en stimuleren.

De stichting Groeneveld zou de geldprijs aan de redactie van Duurzaamheid en Natuur willen aanbieden met de opdracht het geld te besteden aan een journalistiek onderzoeksproject,

Van levensbelang is dat de discussie over waarden in onze omgeving doorgaat. Dat er plekken en instellingen als Kasteel Groeneveld zijn, die deze discussie bevorderen. Dat schrijvers, kunstenaars, journalisten en redacties, het oppakken en verder brengen. Die verschuivingen in waarden signaleren en duiden en zo bijdragen aan een cultuur die de waarden in Nederland onderkent en in stand houdt, zelfs bij verandering. De redactie Duurzaamheid en Natuur van Trouw vervult daarin een wezenlijke rol. Vandaar de Groeneveldprijs voor deze groene redactie.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Hans Achterhuis, Guus Borger, Lena Euwens, Liesbeth ten Houten, Jaap Kuper, Henk Lugtmeijer, Rob Mooren, Jos de Putter, Sandra Rottenberg, Mathijs Schouten, Vamba Sheriff, Dirk Sijmons, Wim van Gelder.

Winnaars Groeneveldprijs
2000 Geert Mak, schrijver en journalist
2001 Koos van Zomeren, schrijver
2002 Helen Mayer Harrison en Newton Harrison, Amerikaans
kunstenaarsechtpaar
2003 Matthijs Schouten, hoogleraar ecologie in Ierland en Nederland
2004 Jared Diamond, hoogleraar geografie UCLA en o.a. winnaar Pullitzerprijs voor zijn boek Guns, Germa and Steel
2005 Willem Overmars, landschapsarchitect
2006 Frans van der Hoff, priester-arbeider in Zuid-Mexico, oprichter Max Havelaar
2007 Bennie Jolink, oprichter en zanger Achterhoeks rockgroep Normaal
2008 Louise Fresco, landbouwkundige en hoogleraar duurzame
ontwikkeling Universiteit van Amsterdam
2009 Auke van der Woud, hoogleraar Architectuur- en
Stedenbouwgeschiedenis
2010 Willem van Toorn, schrijver en dichter
2011 John Berger, English art critic, novelist, painter and author
2012 Tracy Metz, journalist en schrijver

undefined

Reactie van de redactie
De groenredactie is blij met de waardering die spreekt uit de toekenning van de Groeneveldprijs. Trouw is de enige krant die stelselmatig ruimte maakt voor groen nieuws. En dan niet volgend, liefst entameren we zelf de debatten. Bijvoorbeeld over schaliegas, over windmolens in het landschap, over loslaten of ingrijpen in de natuur. De jaarlijkse Duurzame 100 is een voorbeeld van zelf nieuws maken. Het is niet alleen een ranglijst van invloedrijken, maar geeft verschuivingen en trends aan in de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek.

De redactie Duurzaamheid & Natuur schrijft over groene onderwerpen in de breedst mogelijke zin. Over klimaatverandering, maar ook over lokale energieopwekking, natuurbescherming en een duurzame voedselvoorziening.

In onze ogen is duurzame ontwikkeling een belangrijk onderwerp. Het gaat niet alleen over energie en milieu, maar ook over de manier waarop mensen samen leven en in hoeverre er in de toekomst nog grondstoffen en zaken als schone lucht en drinkwater voorhanden zijn. Trouw is een krant met idealen, we beschrijven graag de florerende soorten en gebieden, elke dag schrijft Koos Dijksterhuis over fraaie natuurverschijnselen en we interviewen dikwijls inspirerende mensen. Maar we zijn vooral journalisten. We zoeken bewust naar opvallende, dwarse meningen en kijken kritisch naar producten en evenementen die als 'duurzaam' worden gepresenteerd.

De groenredactie bestaat uit vijf mensen, chef Maaike Bezemer, Joop Bouma (energie en klimaat), Hans Marijnissen (natuur, milieubescherming en politiek), Cokky van Limpt (duurzaam bouwen, natuurontwikkeling) en Kees de Vré (voeding en landbouw).
Daarnaast werken veel vaste freelancers en correspondenten aan de dagelijkse pagina's in de Verdieping.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden