Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

WRR: EU is gebaat bij een flexibeler samenwerking

Democratie

Christoph Schmidt

© ANP

De Europese Unie moet zich flexibeler opstellen voor uiteenlopende vormen van samenwerking die niet alle EU-landen omvatten. Weliswaar bestaat dat 'Europa van verschillende snelheden' op veel terreinen al, maar 'Brussel' ziet die varianten nog te vaak als iets minderwaardigs. 

Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport 'Europese variaties'.

Lees verder na de advertentie

"De Europese integratie is op een punt aangekomen waar solidariteit, daadkracht en nationale betrokkenheid juist gebaat zijn bij uiteenlopende vormen van samenwerking", schrijft de onafhankelijke denktank van de Nederlandse regering. "Vaak wijken lidstaten van elkaar af. Dat wordt meestal ervaren als problematisch. Naar het oordeel van de WRR is dat onterecht."

Hoewel onder meer de euro- en de Schengenzone al voorbeelden zijn van samenwerkingsverbanden waaraan niet alle EU-landen meedoen, zetten de EU-instituties nog steeds in op de zogeheten communautaire methode, met EU-brede wetgeving als doel. Als dat niet lukt met z'n allen en een groep landen besluit om buiten die EU-methode samen op te trekken, wordt dat doorgaans gezien als een nederlaag.

Dat geldt voor het besluit vorig jaar van twintig landen om een Europees Openbaar Ministerie op te richten, na jarenlange vruchteloze pogingen om dat EU-breed te doen. Nederland deed aanvankelijk niet mee, maar het kabinet Rutte III kwam terug van dat besluit.

Zulke akkoorden betekenen dat EU-instituties zoals het Europees Parlement geen zeggenschap hebben. De WRR ziet dat graag veranderen. "De mogelijkheid van variatie zou in de toekomst bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen doordat de Raad en het Parlement in verschillende configuraties bijeenkomen, al naar gelang het onderwerp en de territoriale reikwijdte."

Lees ook: 

'Europa moet veel meer doen om godsdienstvrijheid te bevorderen'

Met de godsdienstvrijheid is het wereldwijd nog altijd niet best gesteld, maar een Europees rapport doet praktische aanbevelingen. “De EU moet zich op de lichtpuntjes richten”, zegt Europarlementariër Dennis de Jong (SP). 

Deel dit artikel