Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Rekenkamer weet niet of de burger waar voor zijn geld krijgt

Democratie

Lex Oomkes

Vooral bij de Belastingdienst constateerde de Algemene Rekenkamer onvolkomenheden in de uitgaven. © ANP

Het blijft moeilijk, zo niet onmogelijk om na te gaan wat de resultaten zijn van al de miljarden die ministers uitgeven. Volgens de president van de Algemene Rekenkamer, voormalig VVD-Kamerlid Arno Visser, wordt daarmee de belangrijkste politieke discussie – krijgt de burger waar voor zijn geld – onmogelijk.

Visser gebruikte de jaarlijkse aanbieding van het onderzoek van de Rekenkamer naar de jaarverslagen van de ministeries  elk jaar op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei  om een lans te breken voor een diepergaand onderzoek van het optreden van ministers.

Lees verder na de advertentie

Unieke score

De Nederlandse overheid slaagt er in een, internationaal bezien, unieke score te halen rond de rechtmatigheid van uitgaven. 99,5 procent van de uitgaven zijn gebaseerd op volgens de wet genomen besluiten. “Een compliment waard”, aldus Visser, “maar uit de jaarverslagen valt niet op te maken of al dat geld ook doelmatig wordt besteed.”

Visser geeft als voorbeeld de meer dan tweehonderd miljoen euro die het UWV beschikbaar heeft voor het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk. “Daarvan zou 25 procent niet zijn uitgegeven. Uit het jaarverslag van sociale zaken valt niet op te maken dat er minder reïntegratietrajecten zijn ingekocht. Uit ons onderzoek blijkt dat wel. Laat staan dat duidelijk is wat wel en wat niet bereikt is voor het beschikbare budget.”

Feit is dat we te vaak te veel niet weten. Het staat er niet.

Arno Visser

Visser roept de Kamer op de handschoen op te pakken en verder te gaan met het verbeteren van de transparantie van wat er met belastinggeld gebeurt. “Feit is dat we te vaak te veel niet weten. Het staat er niet. De Kamer dient te bepalen of ze daar genoegen mee neemt.”

De Rekenkamer had woensdag een ernstige reprimande voor het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. De verlening van subsidies rammelt op dat departement nog steeds. Het is ernstig dat er onvoldoende verbetering is bereikt bij het aanpakken van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies, stelt de Rekenkamer. Met die subsidies was vorig jaar 1,36 miljard euro gemoeid.

Computersystemen

De Rekenkamer vond 35 onvolkomenheden in de uitgaven van de verschillende ministeries. Evenveel als vorig jaar en ook dit keer weer vooral bij de met ernstige problemen kampende Belastingdienst. Dit jaar constateerde de Rekenkamer echter ook twee ‘ernstige’ onvolkomenheden die ervoor zorgden dat geen goedkeuring kon worden verleend aan het aanvankelijke jaarverslag. Het gaat steeds om de beveiliging van computersystemen. Zo constateerde de Rekenkamer een lek bij de Rijksdienst Caraïbisch Nederland, dat onmiddellijk werd gedicht. Maar ook bij de Tweede Kamer en andere overheidsinstellingen is de beveiliging van de ICT onvoldoende.

Minister Wopke Hoekstra van financiën erkende gisteren dat cyberveiligheid een vraagstuk is dat de volle aandacht verdient. "Het is een probleem dat nog wel even bij ons zal zijn en waar we ons als overheid tegen zullen moeten wapenen.'' Hij benadrukte dat verspreid over meerdere ministeries al 'significant extra geld' is vrijgemaakt om de beveiliging beter op orde te brengen.

Hoekstra kon de Kamer bij de aanbieding van de jaarverslagen van de ministeries melden dat in 2017 voor het tweede opeenvolgende jaar een overschot op de begroting genoteerd mag worden. Het overschot kwam uit op acht miljard euro, 1,1 procent bbp. Met de overschotten neemt ook de staatsschuld snel af (416 miljard euro). Vergeleken met 2012, aldus Hoekstra, gaf de overheid ruim drie miljard euro minder uit aan rente over de staatsschuld.

Deel dit artikel

Feit is dat we te vaak te veel niet weten. Het staat er niet.

Arno Visser