Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Referendumwet kan worden geschrapt, zonder referendum

Democratie

Marno de Boer

Kajsa Ollongren © ANP

Het kabinet kan in volle vaart door met de poging het raadgevend referendum af te schaffen, ondanks enkele kanttekeningen van de Raad van State. Minister van binnenlandse zaken Ollongren stuurde gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, met het advies van de Raad.

Het kabinet wil de intrekkingswet zo regelen dat over die wet zelf niet ook nog een raadgevend referendum gehouden kan worden. De Raad van State vond dit juridisch juist, maar was inhoudelijk kritisch: de wens van het kabinet was niet gebaseerd op inhoudelijke argumenten over nut en noodzaak van referenda.

Lees verder na de advertentie

Niet logisch

Nu kiest minister Ollongren opnieuw voor een formalistische benadering. Het is volgens haar 'niet logisch' over afschaffing van referenda een volksraadpleging te houden, als in het regeerakkoord is vastgelegd dat de referenda verdwijnen.

Premier Rutte noemde het eerder deze week ook al 'inherent logisch' dat de afschaffing van het referendum niet referendabel is. "Je krijgt dan een soort Drosteblik, waarbij je dat vrouwtje met dat blik op dat blaadje keer op keer ziet terugkomen. Je kunt dan uiteindelijk ook een referendum houden over de vraag of je een referendum moet houden over het intrekken van de wet raadgevend referendum. Uiteindelijk loopt dat in zichzelf helemaal vast. Dat moet je volgens mij niet doen."

De conclusie ligt gevoelig binnen Ollongrens partij D66

SP-Kamerlid Van Raak was kritisch hierover: "Deze ingenieuze juridische constructie bestaat eruit dat de minister-president zegt dat hij het raar vindt. Nou, mijn moeder zei vroeger: ik vind ook weleens dingen raar."

De Raad van State vond ook dat Ollongren aanvankelijk onvoldoende beargumenteerde waarom zij van het referendum afwil. De minister schrijft de Kamer nu dat het raadgevende referendum bedoeld was als opmaat naar een bindend correctief referendum. Nu dat politiek niet lukt, is het raadgevende referendum onnodig.

Die conclusie ligt wel gevoelig binnen Ollongrens partij D66. Op het congres in november accepteerden de leden de afspraak in het regeerakkoord dat het raadgevend referendum verdwijnt, maar vroegen zij de partijtop wel te blijven ijveren voor een correctief referendum in de toekomst.

Deel dit artikel

De conclusie ligt gevoelig binnen Ollongrens partij D66