Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Raadsleden moeten minder vergaderen, en dan kan de vergoeding omlaag

Democratie

Redactie

© ANP

De vergoeding voor raadsleden van grote steden moet omlaag, adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur vandaag in zijn advies 'Voor de publieke zaak'. De beloning aan raadsleden van kleinere gemeenten kan juist worden opgehoogd.

Volgens de raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is het raadslidmaatschap in grote gemeenten (vanaf 100.000 inwoners) bijna een halve baan geworden en dat staat op gespannen voet met het principe dat het ambt 'een voor iedereen toegankelijke nevenfunctie' moet zijn.

Lees verder na de advertentie
Volgens het adviesorgaan is het raads­lid­maat­schap in grote gemeenten (vanaf 100.000 inwoners) bijna een halve baan geworden

Daarom adviseert de Raad dat de werkzaamheden van lokale volksvertegenwoordigers behapbaar moeten zijn met minder tijdsbesteding. Ook adviseert de Raad om minder tijd te besteden aan bestuurlijke activiteiten zoals vergaderen, stukken lezen en fractieberaad. Dat kan alleen als wordt geïnvesteerd in een goede ondersteuning door een griffie en een rekenkamer. Daardoor wordt de functie toegankelijker en aantrekkelijker voor 'leken'. Maar daarom kan ook de vergoeding omlaag.

Gemeenteraadsleden uit de kleinste gemeenten (tot en met 8000 inwoners) ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding: 4,91 euro per uur. In gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000 inwoners is de ontvangen vergoeding gemiddeld de hoogste: 19,64 euro per uur. Dat verschil is volgens de Raad te groot.

De decentrale volksvertegenwoordiging moet volgens de Raad een lekenbestuur zijn en blijven. Met zoveel woorden zegt het adviesorgaan dat de professionalisering op lokaal niveau is doorgeschoten. Er zitten te veel deskundigen in de raadszaal. 'Maar lokale democratie heeft de legitimiteit nodig van de politicus, die goed is aangesloten op wat er in de maatschappij leeft. Gespecialiseerde kennis is het terrein van de vakman, de ambtenaren en de dagelijkse bestuurders als de burgemeesters en wethouders. Die deskundigheid moet dienstbaar zijn aan democratie en niet andersom, democratie die wordt gerund door deskundigen.'

Deel dit artikel

Volgens het adviesorgaan is het raads­lid­maat­schap in grote gemeenten (vanaf 100.000 inwoners) bijna een halve baan geworden