Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het nieuwe kabinet staat aan de kant van werkgevers

Democratie

Jeannine Julen

Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens de presentatie van het regeerakkoord. © ANP

MKB Nederland lijkt de grote winnaar te zijn na de bekendmaking van het regeerakkoord. Tot ergenis van vakbond FNV.

In de volksmond heet het 70 pagina’s dikke regeerakkoord al een ‘echt werkgeversakkoord’. Noem het nieuwe kabinet geen Rutte III, maar Michaël 1, vernoemd naar MKB-voorzitter Michaël van Straalen. Het was de grap afgelopen dinsdag  op het jaarcongres van werkgeversorganisatie MKB Nederland. Van Straalen zelf kan er ook hartelijk om lachen en erkent dat het kabinet oog heeft gehad voor de pijnpunten van ondernemers die hij de afgelopen twee jaar over het voetlicht bracht. Maar, zegt hij ook, “we zijn er nog niet”.

Lees verder na de advertentie

Het versoepelen van het ontslagrecht, langdurig zieken minder duur maken voor hun werkgevers en de vele bureaucratische verplichtingen voor kleine ondernemers beperken. Het zijn allemaal wensen van het midden- en kleinbedrijf waarmee het nieuwe kabinet in zijn plannen rekening heeft gehouden. Maar of mkb’ers er ook daadwerkelijk beter van afkomen, hangt af van de uitwerking van die plannen, zegt Van Straalen. 

Als voorbeeld geeft hij de loondoorbetaling van langdurig zieke werknemers. Die gaat voor kleine ondernemers op papier van twee naar één jaar. Maar aan dat tweede jaar betaalt een werkgever via een collectieve premie ook mee. “De hoogte van die premie bepaalt ook of kleine ondernemers daadwerkelijk te maken krijgen met een financiële lastenverlichting.”

Wij lopen niet weg van onze ver­ant­woor­de­lijk­heid en we gaan ervan uit dat de bonden dat ook niet doen

Met de vakbonden om tafel

Van Straalen gaat, zoals het nieuwe kabinet voorstelt, graag met de vakbonden om tafel om kabinetsplannen zoals die over de loondoorbetaling van zieken verder uit te werken. “Wij lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid en we gaan ervan uit dat de bonden dat ook niet doen”, aldus de voorzitter. 

Toch is het nog geen twee maanden geleden dat arbeidsmarktoverleg na anderhalf jaar sparren klapte. En uitgerekend het gekibbel over de betaling van die langdurig zieke werknemer was volgens vakbonden de reden om na anderhalf jaar de handdoek in de ring te gooien. Er lagen toen gewoon te veel onderwerpen op tafel, zegt Van Straalen nu. Daar komen de sociale partners volgens hem nu wel uit.

“Ik waardeer zijn optimisme”, zegt FNV-voorzitter Han Busker als reactie op die uitnodiging. “Maar ik ben ook realistisch. Een week of zes nadat we er niet uit zijn gekomen, voel ik niet direct het automatisme om weer met werkgevers om tafel te zitten.”

Voor de gewone werknemer is het pleisters plakken

Aan de kant van de werkgevers

Ook Busker constateert dat het nieuwe kabinet duidelijk aan de kant van werkgevers staat. Hij noemt de plannen vooral voordelig voor aandeelhouders die de komende vier jaar kunnen rekenen op een gunstig vestigingsklimaat.  Ja, het nieuwe kabinet doet het in zijn inleiding voorkomen dat de grootste problemen op de arbeidsmarkt getackeld worden. Maar voor de gewone werknemer is het met ontslagmogelijkheden die verruimd worden en opleidingskosten die worden afgetrokken van de ontslagvergoeding (nu transitievergoeding) pleisters plakken, concludeert hij. 

De vakbondsman gniffelt zelfs een beetje als hij herinnerd wordt aan de woorden van beoogd premier Rutte. Er ligt een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders erop vooruitgaan, stelde Rutte. “Maar de inkomenskloof wordt groter. Lage inkomens, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er echt niet zoveel op vooruit als de midden- en hogere inkomens. Dat zijn toch allemaal gewone mensen.”

Busker blijft bij wat hij al weken zegt: liever geen akkoord dan een slecht akkoord

Spijt

Heeft hij dan toch geen spijt dat hij enkele weken geleden uit dat arbeidsmarkt overleg stapte? Hadden de bonden juist niet voor die normale Nederlander op kunnen komen? Busker blijft bij wat hij al weken zegt: liever geen akkoord dan een slecht akkoord. 

Lees alles over kabinet Rutte III in ons dossier.

Deel dit artikel

Wij lopen niet weg van onze ver­ant­woor­de­lijk­heid en we gaan ervan uit dat de bonden dat ook niet doen

Voor de gewone werknemer is het pleisters plakken

Busker blijft bij wat hij al weken zegt: liever geen akkoord dan een slecht akkoord