Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Beïnvloeding kiezers bedreigt democratie

Democratie

Lex Oomkes

© EPA

Waar zitten de zwakke punten van ons parlementaire stelsel? Het onderzoek is begonnen.

De staatscommissie die onderzoek doet naar de vraag of er in het parlementair stelsel veranderingen moeten worden aangebracht, is erg bezorgd over de mogelijkheden van belanghebbenden om kiezers rechtstreeks te beïnvloeden met digitale middelen en sociale media. "We hebben de voorbeelden gezien rond het brexit-referendum in Groot-Brittannië en bij de presidentsverkiezingen in de VS", aldus de voorzitter van de staatscommissie, de commissaris van de koning in Noord-Holland en voormalig VVD-bewindsman Johan Remkes.

Lees verder na de advertentie
Ook in Nederland neemt het gebruik van internet en sociale media om kiezers rechtstreeks te benaderen toe

Ook in Nederland neemt het gebruik van internet en sociale media om kiezers rechtstreeks te benaderen hand over hand toe. Politieke partijen hadden daarvoor in de laatste verkiezingscampagne speciale mensen in dienst en ook belanghebbenden buiten de politieke partijen om hebben het grote effect van nieuwe media ontdekt.

Analyse

Remkes stelde gisteren niet onmiddellijk een voorstel te hebben hoe hiermee moet worden omgegaan in de vormgeving van het parlementair stelsel. De staatscommissie gaat echter nadrukkelijk op dit onderwerp studeren. Gisteren presenteerde de staatscommissie een tussenrapportage. Daarin wordt een analyse gegeven van de belangrijkste problemen die de commissie, bestaande uit deskundigen uit de wetenschap en mensen met een beëindigde politieke loopbaan, ziet voor het stelsel.

De commissie is een rechtstreeks gevolg van een initiatief van de Eerste Kamer. De senaat zag veel nieuwe ontwikkelingen rond het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en wilde daarover advies. De Tweede Kamer sloot zich bij dat initiatief aan. Een wens van de Eerste Kamer om een aantal actieve politici de staatscommissie te laten bijstaan, is nog niet ingewilligd. Voor Remkes hoeft dat ook niet. "Wij komen echt niet met adviezen die geen draagvlak hebben", zei hij.

Vooral D66-senator en oud-minister van bestuurlijke vernieuwing Thom de Graaf drong aan op deelname van actieve politici. Volgens hem kan zo voorkomen worden dat het advies van de staatscommissie onmiddellijk onder in de lade verdwijnt.

Ook de wijze waarop kabinetten gevormd worden is nadrukkelijk onderwerp van de studie. Formaties zijn te veel met geheimzinnigheid omgeven en duren te lang, aldus Remkes. De commissie zal volgens hem proberen tot een advies te komen hoe de kiezer beter bij regeringsvorming betrokken kan worden.

De commissie is na gesprekken met burgers en deskundigen en door onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau tot de conclusie gekomen dat het parlementair stelsel geen legitimiteitscrisis kent. "De democratie is onomstreden, maar er zijn wel grote problemen die verband houden met de vraag of mensen zich vertegenwoordigd voelen", aldus Remkes. "Daarbij valt het op hoe groot de verschillen zijn tussen mensen met een hoog inkomen en een hogere opleiding en zij die dat niet hebben. De eerste groep ervaart nauwelijks een probleem. Natuurlijk, een oplossing op dit punt is heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk, maar het is een in het oog springend punt waar wij als commissie niet omheen kunnen".

Dat in het regeerakkoord is afgesproken het raadgevend referendum af te schaffen en niet verder te gaan met de ontwikkeling van een bindend referendum, hindert Remkes niet. "Er staat dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Typisch zo'n compromistekst . Als ik een pas op de plaats maak, ga ik daarna gewoon verder. We zullen zien." De staatscommissie is gevraagd eind volgend jaar met een advies te komen.

Deel dit artikel

Ook in Nederland neemt het gebruik van internet en sociale media om kiezers rechtstreeks te benaderen toe