Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Verkenningstocht naar opvattingen over tijd

Cultuur

HANS DIJKHUIS

Review

Martien Schreurs: Voorbij de grenzen van ruimte en tijd. Damon, Best; 154 blz. - Fl. 26,75.

Wat is 'tijd'? Dat het definitieve antwoord op die vraag wel nooit zal worden gegeven, laat Schreurs op tweeërlei wijze zien: opvattingen over tijd (en ruimte) zijn gebonden aan een wereldbeeld, zijn dus historisch veranderlijk, en bovendien hanteert elke theoreticus die deze zaken 'objectief' wil onderzoeken, zijn eigen perspectief: sociologisch, filosofisch, literair-historisch. In de persoonlijke verkenningstocht die deze studie is, geeft Schreurs niet alleen een goed beeld van deze uiteenlopende benaderingen, maar laat hij ook de beperkingen zien van hun theoretische concepten. Dat deze grenzen in sommige literaire werken (zoals Thomas Manns 'De Toverberg') weer worden overschreden, zoals hij in het slothoofdstuk betoogt, is ongetwijfeld waar, maar juist bij het lezen van dat hoofdstuk ontging mij herhaaldelijk het verband met het eigenlijke onderwerp.

Deel dit artikel