Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Trumps 'fire and fury' heeft een apocalyptische bijklank

Home

Ton den Boon

© anp
Taal

Deze week stelde Trump - al dan niet onbezonnen - Noord-Korea 'fire and fury' in het vooruitzicht als het regime van Kim Jong-un niet snel inbindt. 

De meeste Nederlandse media vertaalden dit fraai allitererende dreigement als 'vuur en woede'. Maar zo'n gewoon klinkende slogan, daar win je de oorlog niet mee. Een paar kranten probeerden dan ook meer recht te doen aan de talige kwaliteiten van fire and fury door er vuur en furie (met assonantie) of vuur en razernij (een tikje archaïsch) van te maken.

Lees verder na de advertentie
Geen van die varianten roept bij ons de oor­logs­as­so­ci­a­ties op die in het Engels wél aan de uitdrukking fire and fury kleven

Geen van die varianten roept bij ons de oorlogsassociaties op die in het Engels wél aan de uitdrukking fire and fury kleven. Zo konden we in april, toen Amerika een luchtmachtbasis in Syrië bombardeerde, op Twitter lezen over de 'fire and fury of 59 Tomahawks'. Het is ook niet toevallig dat er in de VS Fire and Fury-oorlogsspellen bestaan, waarmee historische veldslagen kunnen worden nagespeeld.

Deze associaties van fire and fury gaan terug op een Bijbelse eindtijdprofetie in Jesaja 66:15. Daarin wordt een wrekende God opgevoerd die - afhankelijk van de Bijbelvertaling - 'met vuur', 'als vuur' of 'in een vuur' ('with fire', zegt de King James-vertaling) 'zijn toorn' laat gelden ('he will bring down his anger with fury').

Blijkbaar landde de bijbelse metafoor in Trumps dreigement aan Noord-Korea goed bij zijn evangelische achterban. De baptistendominee Robert Jeffres, die ook de gebedsdienst bij Trumps inauguratie leidde, viel Trump althans bij met de woorden dat God wereldse machthebbers het gezag heeft gegeven om het kwaad te bestrijden.

Heeft u ook een taalvraag? Mail naar: tdb@taalbank.nl.

Lees hier de eerdere afleveringen van onze taalrubriek.

Deel dit artikel

Geen van die varianten roept bij ons de oor­logs­as­so­ci­a­ties op die in het Engels wél aan de uitdrukking fire and fury kleven