Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Steggelen en stechelen zijn een en hetzelfde woord. Of toch niet?

Cultuur

Ton den Boon

Taal

Als het werkwoord steggelen in de krant staat, betekent het meestal ruziemaken. Vaak gaat het over details of pietluttigheden en is steggelen synoniem met kibbelen. 

Een lezer schrijft dat hij dit werkwoord aanvankelijk in een heel andere betekenis kende: met de boekhouding knoeien of frauderen. Die betekenis staat niet in Van Dale bij het lemma steggelen, maar er is wel een werkwoord stechelen dat onder meer valsspelen en spieken betekent. Dat is natuurlijk ook een vorm van fraude. Getuige het ­label ‘niet algemeen’ is stechelen in deze betekenis echter niet courant in de omgangstaal.

Lees verder na de advertentie
Beide woorden, die in de standaardtaal ongeveer hetzelfde klinken, worden in de media geregeld door ­elkaar gehaald

Daarnaast is stechelen volgens het woordenboek een variant van steggelen. Geen wonder, want beide woorden, die in de standaardtaal ongeveer hetzelfde klinken, worden in de media geregeld door ­elkaar gehaald. De spelling met twee g’s is verreweg het gewoonst, ook in de afleiding gesteggel (geruzie).

Kijven

Over de herkomst ­bestaat veel onzekerheid. Volgens Van Dale heeft steggelen (afgeleid van steken) een andere herkomst dan stechelen (afgeleid van het Duitse woord stechen). De Etymologiebank beschouwt stechelen en steggelen etymologisch gezien als een en hetzelfde woord met de betekenis kijven, vitten, redetwisten en suggereert dat het in zijn oudste vorm steigelen of stegelen luidde, een afleiding van het Middelnederlandse woord steigen (doen stijgen). 

Als we die herkomst met de huidige betekenis (ruziën) in verband willen brengen, moeten we misschien denken aan de stemverheffing die met ruzie gepaard gaat. Gezien de onzekerheden over de herkomst van steggelen, is dat echter speculatief.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.

Deel dit artikel

Beide woorden, die in de standaardtaal ongeveer hetzelfde klinken, worden in de media geregeld door ­elkaar gehaald