Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Mijn artikel over spreektaal en schrijftaal raakte blijkbaar bij velen van u een gevoelige snaar

Cultuur

Peter-Arno Coppen

© anp
Taal

Een tijdje geleden heb ik in deze rubriek mijn hand in een wespennest gestoken toen ik begon over schrijftaal en spreektaal. 

Ik merkte op dat de schrijftaal uiteindelijk altijd gelegitimeerd wordt door de spreektaal. Dat betekent niet dat de twee hetzelfde zijn, maar dat de enige reden om schrijftaalregels ooit aan te passen, in de spreektaal gelegen moet zijn.

Lees verder na de advertentie

Blijkbaar raakt dit bij velen van u een gevoelige snaar. Sommige lezers schreven mij dat zij de huidige spellingregels voor de tussen-n betreuren, omdat zij menen dat ze gebaseerd zijn op slordige spreektaal. Dat is echter niet juist. Los van alle kritiek die je erop kunt hebben, die regels gaan juist uit van het uitspraakvoorschrift dat je de -n aan het einde van een woord (of woorddeel) in de beschaafde spreektaal niet uitspreekt. Ik heb vorig jaar wel gecorrespondeerd met een lezer die de interessante opvatting had dat je woorden als 'woorden' met een 'halve n' of 'kwart-n' zou moeten uitspreken, maar helemaal kwamen we daar niet uit, en het is in elk geval zeker dat je geen volle n moet gebruiken.

Uiteindelijk is de oorsprong, de functie en het doel van schrijftaal gelegen in de spreektaal

Andere lezers wijzen mij erop dat een schrijftaalnorm ook voor een zekere eenheid zorgt (waarbij als voorbeeld de Statenvertaling wordt aangehaald). Je zou dus eerder de spreek- aan de schrijftaal moeten aanpassen.

Ik ga daar allemaal graag een eind in mee, maar uiteindelijk is de oorsprong, de functie en het doel van schrijftaal gelegen in de spreektaal. Schrijftaal is bedoeld om taal op te tekenen, en om die optekening door lezen (of voorlezen) weer door te geven. Daar zijn taalkundigen het al dik 150 jaar over eens.

Ook een prangende taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Elke dag bespreekt Peter-Arno Coppen of Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon een taalkwestie. Lees meer taalrubrieken op trouw.nl/taal.

Lees ook: Niet de schrijftaal, maar de spreektaal is de norm

Nog steeds bestaat het grootste gedeelte van de taal die je in je leven waarneemt uit spreektaal, en je kunt een taal best lang handhaven zonder dat er een schrijfcultuur bestaat. 

Deel dit artikel

Uiteindelijk is de oorsprong, de functie en het doel van schrijftaal gelegen in de spreektaal