Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Jaarboekje (vrijg.) staat nog pal

Cultuur

AGNES AMELINK

Review

Handboek 1995, gereformeerde kerken vrijgemaakt.; uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, ¿ 17,50.

Dit schrijft dr. W. G. de Vries in de nieuwste editie van het Handboek ten dienste van de gereformeerde kerken in Nederland, het vrijgemaakte jaarboekje. De Vries is ontstemd over alle zelfkritiek, die bij het terugblikken op 50 jaar Vrijmaking is losgekomen. Met instemming citeert hij uitvoerig prof. Te Velde, die zich in het weekblad De Reformatie beklaagde over de toon en de hoeveelheid van de kritiek.

De Vries laat in zijn jaaroverzicht duidelijk blijken, dat hij niet staat aan de kant van degenen die vinden dat de vrijgemaakten de muren rond hun kerkgenootschap en hun politieke en maatschappelijke organisaties langzamerhand moeten afbreken. Over het GPV dat vorig jaar besloot het lidmaatschap ook voor niet-vrijgemaakten open te stellen, schrijft hij dat 'dit de principiële kracht van het GPV verzwakt'.

Over het Nederlands Dagblad, dat liet weten dat het begrip 'ware kerk' niet meer automatisch hoeft samen te vallen met de vrijgemaakte kerk, kan hij kort zijn: “Ik deel dit inzicht niet.”

Over evangelisatie en de roep om meer emotie in het geloof: “Heidense godsdiensten kennen ook heel wat emoties. Maar emotie is nog geen geloof.” Ook hekelt hij de kritiek, die is losgekomen op dr. K. Schilder, de founding father van de vrijgemaakte kerken. “De nationale vrijheid die we aan Churchill te danken hebben, valt te vergelijken met de kerkelijke vrijheid die we van Schilder hebben.”

De Vries bericht ook over de stromingen, die in zijn kerken ontstaan zijn rondom vier verschillende bladen. De Vries zelf verdween vorig jaar uit de redactie van De Reformatie, dat altijd gold als de spreekbuis van het vrijgemaakte gezag. Liefhebbers van kerkelijke conflicten bedient hij maar mondjesmaat. Eén besmuikt zinnetje slechts wijdt hij aan de gang van zaken die tot zijn vertrek leidde: “Zolang daarover geen opening van zaken kan en mag gegeven worden, is het beter elk haastig oordeel op te schorten.”

De Vries is thans actief betrokken bij Nader Bekeken, dat samen met Reformanda de behoudende vleugel in de vrijgemaakte kerken bestrijkt. Bij de Tijd geldt bij uitstek als het orgaan van de veranderingsgezinde stroming.

Uit het Handboek blijkt dat de vrijgemaakte kerken vorig jaar met 1110 leden gegroeid zijn tot 120 712. Deze groei is vooral te danken aan het hoge geboortecijfer. Er vertrokken 715 vrijgemaakten, waarvan 385 met onbekende bestemming. De Vries meldt verder een opvallende stijging van het grensverkeer met de rooms-katholieke kerk, maar die waarneming berust, zo meldde het Nederlands Dagblad alert, op een verwisseling van cijfertjes.

Deel dit artikel