Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hoe Nederlands zijn we nog zonder de Nederlandse taal?

Home

Ton den Boon

© ANP
Taal

Na afloop van zijn gesprek met Jesse Klaver ten huize van informateur Tjeenk Willink zei Mark Rutte over die locatie: 'The change of scenery kan soms helpen.' Inderdaad, een andere omgeving kan mensen op andere ideeën brengen. Maar helpt het ook dat de premier deze opmerking in een andere taal maakte?

In het Engels is change of scenery weliswaar een gewone uitdrukking, maar in het Nederlands zijn deze woorden bepaald niet courant. 'Heeft het soms wat met het theater te maken en doen ze het dus eigenlijk alleen maar voor de bühne?', zei iemand.

Lees verder na de advertentie
Die ge­meen­schap­pe­lijk­heid benadruk je door je moerstaal te gebruiken

Dat iemand die associatie heeft bij change of scenery is niet vreemd. Behalve omgeving kan scenery ook decor betekenen. Een decorwisseling heet in het Engels meestal een scene change. De uitdrukking change of scenery wordt vertaald als verandering van omgeving - een doodgewone uitdrukking in onze taal. Meer dan dat bedoelde Rutte niet.

Dat Rutte een vreemdtalige uitdrukking gebruikte terwijl er een prima Nederlands alternatief voorhanden is, is eigenlijk heel raar. Hij wordt geacht een verbindende figuur te zijn in ons land en als er iets verbindend is, dan is het wel onze taal. Hoe verschillend we ook zijn, met elkaar vormen we in elk geval één ding: een taalgemeenschap. Die gemeenschappelijkheid benadruk je door je moerstaal te gebruiken.

Uit communicatief oogpunt is het trouwens ook vreemd dat veel kranten - waaronder Trouw - Ruttes woorden niet eens vertaalden. Terwijl die woorden gemakkelijk de genoemde maar onwenselijke associatie (politiek is een toneelstukje) kunnen wekken. 

tdb@taalbank.nl

Deel dit artikel

Die ge­meen­schap­pe­lijk­heid benadruk je door je moerstaal te gebruiken