Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hoe gewoner halal wordt, hoe groter de kans dat kranten dit woord gaan verbuigen

Cultuur

Ton den Boon

© AFP
Taal

Ergens tussen 1990 en 2000 zijn de Arabische leenwoorden halal (rein) en - in mindere mate - haram (onrein) algemeen gangbaar geworden in het Nederlands.

Aanvankelijk werd vooral voedsel halal (letterlijk 'toegestaan') genoemd, zoals vlees van dieren die volgens islamitische richtlijnen zijn geslacht. Er was sprake van 'halal geslachte dieren' en van 'halal vlees'. Omdat de combinatie van halal met vlees een woordaccent kreeg, spellen we nu 'halalvlees'. Getuige het ontstaan van het woord halalhypotheek is het bereik van halal sindsdien verruimd tot de financiële wereld. En ook toerisme kan al dan niet halal zijn, weten we sinds Trouw afgelopen week over halaltoerisme in halalhotels schreef.

Lees verder na de advertentie

Woordenboeken typeren halal en haram als gewone bijvoeglijke naamwoorden, maar ze gedragen zich opvallend. Naar analogie van incidentele woordcombinaties als 'een reine runderslachterij' zou je immers 'een halalle runderslachterij' verwachten, maar de kranten verbuigen halal doorgaans niet. Zo had Trouw het eens over 'een halal stropdas' (vergelijk: een schone stropdas) en een andere krant schreef over 'haram dieren'. Op internet, o.a. op migrantensites en Twitter, worden halal en haram wél geregeld vervoegd. Dan is sprake van halalle kippenpootjes en haramme toestanden in de zorg.

Wat hun verbuiging in de kranten betreft zijn halal en haram nu nog te vergelijken met aan het Engels ontleende bijvoeglijke naamwoorden als bitchy en sexy. Naarmate halal en haram alledaagser worden neemt de kans echter toe dat ook kranten deze woorden zullen gaan verbuigen. 

Ook een prangende taalvraag? Mail naar tdb@taalbank.nl

Elke dag beantwoordt Ton den Boon of Peter-Arno Coppen een taalvraag van een lezer. Bekijk de antwoorden hier.

Deel dit artikel