Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hadden wij maar zo'n leraar voor geschiedenis

Cultuur

WIM SLAGTER

Review

H. W. von der Dunk: Twee buren - twee culturen. Opstellen over Nederland en Duitsland. Prometheus, Amsterdam; 304 blz. - Fl. 39,90

Dr. H. W. von der Dunk, 'rustend' hoogleraar te Bilthoven, moet zoiets als muziek in de oren klinken. Sinds jaar en dag trekt hij in krant en (historisch) vakblad fel van leer tegen de verwording van het vak geschiedenis. Op de universiteit vragen historici elkaar 'wat ze doen, waarom ze het doen, of ze wel gemotiveerd zijn om te doen wat ze doen en niet te doen wat ze niet doen' en in het voortgezet onderwijs is het vak geschiedenis in het lesrooster 'drastisch geamputeerd'.

'Twee buren - twee culturen' bevat eerder verschenen opstellen over Nederland en Duitsland, die een blauwdruk zijn van de wijze van geschiedvertelling, die Von der Dunk altijd voor ogen moet hebben gestaan. De abstracte factoren, relatieprocessen, modellen als doel op zich - Von der Dunk gruwt ervan en bewondert daarom historici als L. J. Rogier of Golo Mann, die in verhalend proza 'historisch onderzoek in aanschouwelijke werkelijkheid (hebben) omgezet'.

In rake penseelstreken schildert hij de juiste proporties van Rudolf Hess, 'een verkrampt romanticus die in het hakenkruis zijn blauwe bloem had gevonden' of van Mussert: 'De zuinige, kleine man (. . .) past voortreffelijk in het kneuterige, rustige klimaat van interbellair Nederland'. Een juweeltje is 'Vijftig jaar later' (over 30 januari 1933), waarin de naam Hitler consequent wordt vermeden.

Een ander thema dat Von der Dunk na aan het hart ligt, is de confrontatie van een volk met ongemakkelijke vragen over zijn verleden. De stukken over de voetbalinterland (!) Duitsland-Nederland van 1988 en 'De Kristallnacht en Nederland' kunnen wij ons aantrekken, als wij weer eens met een opgeheven vingertje klaarstaan. Want: “Vergeleken bij het verleden van de buurman is het Nederlandse geweten zo rein. Maar op het kussen van een rein geweten dommelt een samenleving ook gemakkelijker in.”

O ja: de 'buitenland-deskundige' uit de inleiding heette, uiteraard, Hermann Walther von der Dunk.

Deel dit artikel