Een ontmoeting is nog geen ontdekking

cultuur

Peter-Arno Coppen

Het Groene Boekje
Taal

In een gezelschap vertelde een moeder dat haar dochter bij voorkeur het werkwoord 'ontdekken' gebruikte in plaats van 'ontmoeten.' Zo vroeg zij haar ouders 'Waar hebben jullie elkaar ontdekt?' in plaats van 'Waar hebben jullie elkaar ontmoet?' Eigenlijk veel mooier, vond iedereen. 

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de vertedering die een afwijkend woordgebruik van je kinderen altijd teweegbrengt, maar ik dacht alleen maar: 'Wat is eigenlijk het verschil tussen ontmoeten en ontdekken?'

Lees verder na de advertentie

Je ontmoet iemand, en je ontdekt iets, dat is taalkundig het eerste verschil. Toch kun je best personen ontdekken (in een menigte bijvoorbeeld), al gaat het dan meer om eigenschappen van personen die je identificeert ('Ik ontdekte verschillende vrienden in het stadion.') Maar 'ontmoeten' heeft ook altijd iets wederkerigs: degene die jij ontmoet, ontmoet jou tegelijkertijd.

Een interessant verschil is dat 'ontmoeten' iets is wat je overkomt, terwijl je voor 'ontdekken' iets moet doen

Een interessant verschil is verder dat 'ontmoeten' iets is wat je overkomt (een ervaring), terwijl je voor 'ontdekken' iets moet doen ('een handeling'). Je kunt wel bij toeval iets ontdekken, maar daar moet je dan altijd toch iets voor gedaan hebben. Daarbij komt dat ontdekken ook een overgang inhoudt van onbekend naar bekend: wat je ontdekt, kende of wist je voorheen niet. Je kunt best iemand ontmoeten die je al jaren kent.

Dit laatste verklaart waarom het kind 'ontdekken' gebruikte. De vraag ging over de eerste ontmoeting, waarbij de overgang van onbekend naar bekend plaatsvond. Het grappige effect voor ons is dan, dat 'ontdekken' een actief proces suggereert, waarin beide personen elkaars eigenschappen blootleggen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie
Een interessant verschil is dat 'ontmoeten' iets is wat je overkomt, terwijl je voor 'ontdekken' iets moet doen