Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een madrassa is blijkbaar niet meer alleen een koranschool

Cultuur

Ton den Boon

© ANP
TAAL

Onze woordenschat verandert niet alleen als er oude woorden uit verdwijnen en er nieuwe in opduiken, maar ook als bestaande woorden er een betekenis bij krijgen. Die taalverandering kun je vaak met eigen ogen zien gebeuren.

Zo uitte een milieu-econoom gisteren in een opiniestuk in Trouw kritiek op ‘de madrassa’s van het landbouwonderwijs’. Madrassa kennen we als synoniem van koranschool. Het is een Arabisch leenwoord, dat letterlijk ‘plaats van studie’ betekent. Maar de context waarin dit woord gisteren in de krant stond, maakt duidelijk dat het niet naar een religieuze leerschool verwijst. De auteur heeft het over landbouw(hoge)scholen en blijkbaar vindt hij de daar onderwezen inzichten achterhaald en het onderricht dogmatisch.

Lees verder na de advertentie
Madrassa is zo’n vertrouwd woord geworden dat het zich er nu ook voor leent om in een figuurlijke betekenis te worden gebruikt

Madrassa in de figuurlijke betekenis ‘school waar dogmatisch onderwijs wordt gegeven (in een achterhaalde leer)’ heeft een uitgesproken negatieve bijklank. Die bijklank heeft madrassa de laatste tijd verworven in het letterlijke gebruik van het woord. Dat komt doordat fundamentalistische koranscholen in Pakistan de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws zijn geweest.

Hierdoor is madrassa zo’n vertrouwd woord geworden dat het zich er blijkbaar nu ook voor leent om in een figuurlijke betekenis te worden gebruikt. Dat gebeurde eerder ook al in De Groene Amsterdammer. Daarin suggereerde de auteur in een stuk over economie-onderwijs dat jonge economen in ons land in ‘neoklassieke madrassa’s’ worden geschoold. Dankzij zulke toepassingen krijgt madrassa er in het woordenboek binnenkort een figuurlijke betekenis bij.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen in ons dossier op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.

Deel dit artikel

Madrassa is zo’n vertrouwd woord geworden dat het zich er nu ook voor leent om in een figuurlijke betekenis te worden gebruikt