Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De grammatica van tijdreizen

Cultuur

Peter-Arno Coppen

Het Groene Boekje © ANP
Taal

U bent natuurlijk allemaal al plannen aan het maken voor uw zomervakantie. Het is maar goed dat daarbij het tijdreizen nog niet is uitgevonden, anders zou u bij het inplakken van de vakantiefoto's nog wel problemen met de werkwoordstijden krijgen. 

Want hoe beschrijf je dat je in het verleden iets verandert waardoor iets niet gebeurt dat wel gebeurd is? Kijk, hier heb ik voorkomen dat iemand Willem van Oranje zou hebben zullen vermoorden?

Lees verder na de advertentie

Op het internet bestaat een levendige discussie over 'tijdreiswerkwoordstijden', maar helaas wordt die voornamelijk in het Engels gevoerd. Het Engels is namelijk in dit opzicht veel minder flexibel, vooral omdat het hulpwerkwoord voor de toekomende tijd, 'will', geen voltooide tijd kent.

Je kunt best zeggen dat iets ‘heeft zullen gebeuren’

Je kunt zeggen dat iets 'will happen', maar niet dat het 'has would happen' of zoiets. Het Nederlands biedt hier veel meer mogelijkheden, omdat het eigenlijk geen hulpwerkwoord van de toekomende tijd heeft. Wij gebruiken in plaats daarvan het modale hulpwerkwoord 'zullen', dat meer de betekenis van voorspellen of verwachten heeft.

In het Nederlands kun je dat prima in de voltooide tijd zetten. Je kunt best zeggen dat iets 'heeft zullen gebeuren'. Dat betekent dan dat je in het verleden de verwachting hebt gehad dat iets zou gebeuren. Met een pijnlijk voorbeeld: 'Ajax heeft wel vaker de finale zullen halen'. Dat laat overigens in het midden of het dan ook daadwerkelijk gebeurd is.

Morgen zal ik hier nog wat dieper op ingaan. Maar als ik in de tussentijd terugreis naar het moment voordat ik dit nu schrijf, zou ik dat waarschijnlijk anders hebben zullen formuleren.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.

Deel dit artikel

Je kunt best zeggen dat iets ‘heeft zullen gebeuren’