secretaris en rabbijn van het nederlands israelitisch kerkgenootschap