historicus verbonden aan de universiteit maastricht