historicus en onderzoeker aan de vrije universiteit in amsterdam