chirurg en voorzitter van het concilium internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde