TEKST WILMA VAN METEREN (DELFT) EN SYTSKE VAN AALSUM (DELFZIJL)